Studenti z Německa a Švédska se učili češtinu na Univerzitě Pardubice

3. 06. 2019

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, to praví staré české přísloví, které však platí také u našich německy mluvících sousedů. Zdánlivě nepředstavitelná situace, že by se český jazyk učily i jiné než neslovanské národy, se stala skutečnou.

V rámci spolupráce s německou vysokou školou OTH Amberg-Weiden mohli již podruhé zavítat studenti jazykového modulu Čeština Jazykového centra OTH Amberg-Weiden v polovině května tohoto roku do Jazykového centra Univerzity Pardubice.

Hlavním bodem studijní cesty byla intenzivní interkulturní komunikace mezi českými, německými a švédskými studenty, kdy hostitelky připravily kromě mezinárodního workshopu v rámci Interkulturního studentského týdne i zajímavý a pestrý společensko-vlastivědný program v rámci regionu (např. výlet do Kutné hory či Honba za pokladem univerzity a města Pardubic).

Během mezinárodního workshopu vznikly v česko-německo-švédských skupinách rozmanité autentické jazykové i interkulturní situace, což v době krize Evropské unie ukazuje na fakt, že mladí lidé nemají pražádný problém komunikovat mezi sebou, pokud jsou dostatečně motivováni.

Proto se těšíme na další budoucí setkávání s našimi německými sousedy a samozřejmě rády přizveme i zájemce z řad jiných evropských národů. Dále bychom chtěly touto cestou poděkovat kolegyním M. Denskteinové, Z. Bezdíčkové a I. Podláskové za perfektní přípravu celého Interkulturního studentského týdne a jsme rády, že jsme měly možnost zúčastnit se této velmi zajímavé a pokrokové akce.

TEXT: Šárka Zikešová, Ilona Bourová, Jazykové centrum UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět