Byznys trefa: Nejlepší podnikatelský záměr pomáhá s léčbou tupozrakosti

13. 06. 2014

Centrum transferu technologií a znalostí uspořádalo první ročník soutěže podnikatelských záměrů Byznys trefa. Finálové kolo prvního ročníku soutěže se uskutečnilo ve středu 19. února. Vítězem se stal Josef Brožek se svým speciálním softwarem Anna, který usnadní léčbu dětí s diagnostikovanou tupozrakostí.

Univerzita Pardubice na začátku loňského roku provedla mezi svými studenty průzkum pracovních preferencí. Ten přinesl zajímavé výsledky: více než třicet procent z dotázaných studentů chce po promoci tzv. rozjet vlastní podnikání.

Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) proto připravilo pro studenty Univerzity Pardubice soutěž Byznys trefa, která má studentům pomoci začít o podnikání přemýšlet v reálnějších obrysech. „Jedním ze stěžejních kritérií soutěžních projektů byla realizovatelnost podnikatelského záměru,“ zdůrazňuje hlavní přínosy soutěže doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vnitřní záležitosti.

Odborná komise měla z čeho vybírat. Do finále postoupilo deset projektů

Zájemci mohli své soutěžní projekty přihlašovat do konce roku 2013. Z více než dvaceti projektů, které splnily předepsaná kritéria, vybrala odborná hodnoticí komise, složená z představitelů Univerzity Pardubice, Krajského úřadu Pardubice, Technologické agentury České republiky a zástupců sponzorů, deset finalistů. Závěrečné klání se uskutečnilo ve středu 19. února 2014. Vítěz získal finanční prémii padesát tisíc korun, smartphone a další hodnotné ceny. „Byznys trefa nám ukázala, že zájem našich studentů o podnikatelské aktivity je značný a že vítají možnosti získat znalosti a kontakty z této oblasti. Soutěž chceme rozhodně pořádat i v příštích letech,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. „Aktivně se k soutěži postavili také zástupci partnerských organizací. Již v průběhu hodnocení příspěvků porotou byli ze strany možných investorů dokonce někteří studenti osloveni ke spolupráci,“ zdůrazňuje rektor další přednost projektu.

Cenu za nejlepší podnikatelský záměr získali studenti FEI

Nejvyšší ocenění poroty získal za projekt Anna student prezenčního doktorandského studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky Josef Brožek. Na vývoji speciálního softwaru se podílel také programátor Lumír Gago, student bakalářského prezenčního studia na téže fakultě. S tím se Brožek seznámil přes Studentský klub. „Kvůli své vysoké časové vytíženosti jsem hledal někoho, kdo by pro mne zajistil programátorské práce na poslední verzi – té pro tablety. Požádal jsem o pomoc Studentský klub. Zde jsem potkal Lumíra Gaga, kterého znám delší dobu, takže jsme si prakticky okamžitě plácli,“ vysvětluje Brožek.

Projekt Anna je výsledkem dlouhodobé soustředěné práce

Speciální software, který autor pojmenoval Anna, usnadní v budoucnu dětem trpícím tupozrakostí neboli amblyopií nezbytné procvičování očí. Malí pacienti potřebné cvičení mohou provádět v pohodlí domova, nejsou zbytečně stresováni neznámým prostředím či častým docházením či dojížděním do odborného zdravotnického zařízení. Cesta k dnešní podobě programu Anna trvala dlouho a nebyla rozhodně jednoduchá. „Anna není první vyvíjený software, předtím existovala verze pro dotykovou obrazovku, která však nebyla tak pohodlná, navíc hardware byl dražší, stejně tak snaha o replikaci elektromechanického zařízení se při cenách elektronických součástek ukázala jako lichá. Po těchto dvou slepých uličkách, kdy se správné řešení ukázalo v podstatě přirozeným výběrem, už byl vývoj v podstatě hračka,“ popisuje Brožek.

Soutěž podporuje a rozvíjí nové i stávající podnikatelské záměry

Josef Brožek již podniká. Lumír Gago zase uvažuje o studiu v doktorském programu. Přesto se rozhodli přihlásit do soutěže. „Možná se ta odpověď jeví zvláštní, proč jsme se s produktem Anna přihlásili do soutěže Byznys trefa. Inu, rádi bychom produkt dostali i mimo ČR, přičemž právě Trefa byla přístupem k lidem s konexemi,“ přiznává Brožek a dodává, že pro studenty, kteří o podnikání teprve uvažují, se jedná o výborný způsob, jak otestovat své schopnosti a možnosti: „Soutěž Byznys trefa se jeví skvělý způsob, jak si vyzkoušet většinu náležitostí souvisejících s počátky podnikání. Rozmyšlení základních plánů, tvorby strategií a vytvoření podnikatelského záměru, který chtějí banky, pakliže chcete podnikání financovat půjčkou.“

Autora vítězného projektu inspiroval mladší bratr

Před pěti lety byla mladšímu bratrovi Josefa Brožka diagnostikována tupozrakost. Tehdy tříletý chlapec musel absolvovat nejrůznější lékařská vyšetření a procedury. Zlepšení zdravotního stavu se dostavovalo pozvolna. V té době začal Josef Brožek vyvíjet nejrůznější zařízení, která by jeho bratrovi umožňovala provádět vybrané léčebné procedury doma, což mohlo významně urychlit zlepšení zdravotního stavu.

Brožek a Gago svůj projekt navíc již na konci loňského roku poskytli bezplatně Pardubické krajské nemocnici. Ve spolupráci se sponzory věnovala dvojice studentů očnímu oddělení pardubické nemocnice dva tablety s elektronickým perem, díky kterým se děti budou moci léčit hrou. Součástí specializovaného softwaru jsou totiž hry, takže zatímco si děti hrají, jejich oči se nenásilně procvičují.

U zrodu soutěže stálo Centrum transferu technologií a znalostí

CTTZ provedlo na začátku loňského roku mezi studenty Univerzity Pardubice průzkum pracovních preferencí. „Mezi studenty bakalářského studijního programu o podnikání uvažuje dokonce více než čtyřicet procent. A právě výsledky tohoto průzkumu byly jedním z důvodů, proč se naše centrum rozhodlo uspořádat soutěž Byznys trefa,“ přibližuje zrod soutěže Mgr. Miriam Lukešová, manažerka marketingu Centra transferu technologií a znalostí.

Soutěž studentských podnikatelských záměrů je jednou z forem, kterými CTTZ spolupracuje se studenty Univerzity Pardubice. K dalším patří pořádání cyklů odborných přednášek například na téma ochrany duševního vlastnictví nebo zprostředkování konzultací s odborníky z praxe. Centrum je samostatným organizačním útvarem Univerzity Pardubice, jehož činnost je financována po tři roky ze strukturálních fondů Evropské unie z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Mgr. Jana Hlavatá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět