Autorem nejlepší diplomové práce 2014 je absolvent FEI

4. 11. 2014

Univerzita Pardubice se může chlubit dalším úspěšným absolventem. Student Fakulty elektrotechniky a informatiky Ing. Michal Šilhán, zvítězil v soutěži o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci z oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky. Vedoucím této práce byl Ing. Vadim Závodný, Ph.D.

Společnost MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE pořádala letos již sedmý ročník soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci z oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a šíření, mikroelektroniky a elektromagnetické kompatibility. V letošním ročníku soutěže zvítězil student Univerzity Pardubice Fakulty elektrotechniky a informatiky oboru Komunikační a řídicí technologie Ing. Michal Šilhán, který pod vedením Ing. Vadima Závodného, Ph.D., uspěl s diplomovou prací na téma:  Návrh antény s dielektrickým rezonátorem.

Diplomová práce je zaměřena na rozbor vlastností dielektrických materiálů (jakými jsou např. keramika či plast) při použití jako vyzařovací prvky antén. Tyto teoretické souvislosti jsou promítány do praktického využití při samotném návrhu od analytických vzorců, přes simulační výpočty až po samotné praktické měření,“ říká ke své vítězné práci Michal Šilhán.

Pět tisíc pro nejlepší autory

Přihlásit se mohli studenti, kterým se úspěšně povedlo svou práci v akademickém roce 2013/2014 obhájit. Práce byly poté uveřejněny na internetových stránkách společnosti, kde jejich členové hlasovali o nejlepší práci. Michal Šilhán si zastává názor, že jeho práce byla úspěšná hlavně díky tomu, jak je zpracována.

„Ačkoli popisuje poměrně komplexní problém, tak je přehledně rozčleněna do kapitol, které na sebe logicky navazují,“ podotýká autor diplomové práce a dodává: „Hlavním důvodem bude nejspíše fakt, že se antény podařilo navrhnout, vyrobit a úspěšně otestovat. Porotu také mohl zaujmout fakt, že bylo čerpáno výhradně z anglických materiálů z důvodu absence českých publikací na toto téma. A že jsem pro potřeby výpočtů a rozboru vlastností zpracoval vlastní programy.“

Odměna pro autory prací, které získaly nejvíce preferenčních bodů, byla odborná kniha dle vlastního výběru či proplacení zakoupených komponentů, týkající se výzkumného zaměření v ceně do pěti tisíc korun a studentské členství v IEEE pro rok 2015. 

Zájem o soutěž byl velký

Zaslaných prací se zajímavým zpracováním bylo mnoho, ale oceněny mohly být jen tři nejlepší.  Na druhém místě se umístil student Českého Vysokého Učení Technického v Praze Ondrej Krivosudský a třetí místo obsadil student Vysokého Učení Technického v Brně Tomáš Žák.

Práce pomůže zájemcům v budoucnu

Diplomová práce je zpracována tak, aby poskytla budoucím zájemcům o návrh antén s dielektrickým rezonátorem dostatek informací o závislostech mezi jednotlivými parametry a možných postupech při navrhování jejich konkrétních zadání. K dispozici jim jsou také programy, které pro účely opakovatelné použitelnosti Michal Šilhán programoval. 

Co se týče vyrobených antén, tak ty nebyly navrhovány pro konkrétní aplikaci, ale k potvrzení teorie a simulací. V budoucnosti mohou sloužit k výukovým účelům, nebo najdou-li uplatnění, např. jako referenční anténa pro měření radarů na 3GHz. 

Lucie Marešová
Studentka Fakulty filozofické


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět