Seminář v Německu: Český ministr Hermann nás překvapil

9. 07. 2014

Na začátku května odjelo jedenáct studentů v rámci předmětu Odborný jazyk do Spolkové republiky Německo, aby se účastnilo semináře na téma „Das Ende des alten Mitteleuropa 1914 – Der Beginn eines neuen Mitteleuropa 2014“.

Po dlouhé cestě, která trvala téměř deset hodin, protože jsme čtyřikrát přestupovali (v Praze, Schwandorfu, Norimberku a Schweinfurtu), jsme dorazili na místo určení v Bad Kissingenu. Na konečné zastávce v lázeňském městě v Bavorsku, už byli nastoupeni organizátoři semináře, kteří nás odvezli na místo konání akce a pobytu do vzdělávacího střediska Heiligenhof nacházející se na okraji města.

O evropské unii se státní ministryní

V Heiligenhofu, kam jsme dorazili poměrně pozdě, pro nás byla připravena vynikající večeře. Ještě tentýž den se v  půl osmé večer konala první přednáška s tématem „Mitteleuropas Selbstbehauptungswille und seine Konkurrenten“. Druhý den jsme absolvovali celkem pět přednášek, z toho dvě  dopoledne a tři odpoledne.  Jednou z nejzajímavějších prezentací tohoto dne pro nás byla přednáška o Evropské unii v čele se státní ministryní Monikou Hohlmeier, která hovořila o kladech a záporech evropské unie.

První z přednášek od pana Schödela nesla název „Der Kontinent des Nationalstaats? Zu Logik und Risiko eines Paradigmenwechselns mitteleuropäischer Politik im 19.Jh“. Tato přednáška se zabývala otázkami, zda by mohla Evropa fungovat jako stát. Hned jako druhá následovala přednáška profesora Sticklera z Würzburgu, který nás informoval o dějinách 19. a 20. století. Na závěr přednášky se zamýšlel nad možností, zda by šly založit nové nacionální státy. 

Na návštěvě v Bismarckově bytě

Po obědě jsme si vyslechli přednášku od profesora Schwartze z Berlína, která byla na téma 20. století. Schwartz mluvil převážně o válce v Německu, přičemž se zaměřil na situaci, která nastala v Berlíně. Večer se konala prohlídka města, při které jsme navštívili Bismarckovo muzeum Obere Saline. Muzeum je rozděleno do dvou pater. V prvním patře jsme viděli Bismarckův historický byt a ve druhém patře bohatou výstavu hraček. Při zpáteční cestě jsme se prošli po lázeňské kolonádě. Večerní město se nám natolik zalíbilo, že se někteří z nás rozhodli navštívit ho i další den za světla.

Nadchlo nás svou architekturou, parky, léčebnými domy. Vše nám připadalo jiné než u nás. Přestože většina z nás o Bad Kissingenu slyšela poprvé v den, kdy jsme se na seminář přihlašovali, patří toto město překvapivě k největším a nejznámějším lázním v Bavorsku. Jeho největší chloubou je lázeňský park a velké centrum.

Jedno téma, více přednášejících

V sobotu jsme se opět zúčastnili pěti přednášek, při kterých jsme začali komunikovat s ostatními německými účastníky. První přednáška „Die europäische Idee im Konflikt mit nationalen Befindlichkeiten und Interessen“ se lišila od ostatních tím, že ji vedlo více přednášejících pocházejících z více států Evropy (z České Republiky, Polska, Německa). Každý mluvil dvacet minut o dějinách země, ze které pocházel. Většina z přednášejících měla pro lepší představivost posluchačů různé pomůcky – například mapu či prezentaci s obrázky.

Po vydatném obědě vedl přednášku o střední Evropě doktor Adrian Potmann von Arburg.  Některé sobotní přednášky prezentovali i lidé z České republiky. Byli to například Dr. Jan Hloušek nebo Mgr. Daniel Herman, český ministr kultury.

Český ministr Hermann zaujal

Právě přednáška Mgr. Hermana nás velmi mile překvapila, bylo mu krásně rozumět, dokonce i téma přednášky Aufbruch zu einem neuen Mitteleuropa nás zaujalo asi nejvíce ze všech, které jsme slyšeli. Pan Hermann ve své přednášce srovnával české a německé dějiny. Zaměřil se také na rozdíly v českém a německém školství za druhé světové války. Všechny přednášky probíhaly samozřejmě v německém jazyce.

Nastala neděle ranní a my opět mířili na vlak, abychom se stejnou cestou vydali zpět do svých domovů v České Republice. Dny v Německu nás nesmírně obohatily o slovní zásobu, o poznání krásného města i o nové zkušenosti při cestě. Na tento seminář budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.

Účastníci „zájezdu“: Klára Nováková, Žaneta Šichová, Pavel Ryvola, Sebastian Süttö, Martina Bolková, Denisa Volková, Eliška Běloušková, Kateřina Moravcová, Nikola Benešová, Petra Káninská a Tereza Haufová.

Žaneta Šichová, Klára Nováková
studentky Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět