Studenti soutěží o nejlepší program obnovy vesnic

19. 11. 2014

Soutěž o nejlepší program obnovy vesnice probíhá již od dubna letošního roku a vyhlášení nejlepšího projektu bude v březnu 2015. Pro vítěze jsou navíc připraveny hodnotné ceny.

Do dubna mohli studenti vytvořit dvou až tří členné týmy a přihlásit se do soutěže, kterou pořádá Fakulta ekonomicko-správní (FES) Univerzity Pardubice, Ústav regionálních a bezpečnostních věd a MAS Železnohorský region ve spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice pod záštitou Ing. Petra Šilara, senátora Parlamentu České republiky. Cílem soutěže je vytvořit program obnovy vesnic podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z roku 2014.  Studenti si tímto projektem mohou ověřit své vědomosti a dovednosti v praxi.

Starostové vesnic tuto soutěž vítají

Do soutěže se přihlásilo cca deset týmů a kolem čtyřiceti vesnic. Program velice vítají starostové obcí a očekávají od studentů projektovou pomoc a nové zajímavé postřehy.

V březnu 2015 proběhne vyhlášení tří nejlepších projektů. Soutěžní příspěvky bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců aplikační i akademické sféry.  Pro vítěze jsou připraveny finanční a věcné ceny. Vedoucí Ústavu regionálních a bezpečnostních věd doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., k cenám sdělila: „Jsme dohodnuti s paní děkankou FES, že vítězům udělí v souladu se Stipendijním řádem Univerzity Pardubice stipendia. Co já ale považuji za významné, je certifikát, který úspěšní účastníci soutěže obdrží jako doklad prokazující jejich schopnosti i angažovanost.“  

Marie Csöszová
studentka FF, praktikantka zpravodaje


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět