Studenti prověřili své manažerské schopnosti ve španělském Albiru

18. 06. 2014

V druhém dubnovém týdnu se deset studentů z Fakulty ekonomicko-správní, filozofické, chemicko-technologické a Dopravní fakulty Jana Pernera účastnilo tréninkového pobytu ve španělském Albiru. Pomocí testu Belbin, díky kterému se identifikují týmové role a manažerské chování, měli možnost zjistit, jaké vedoucí schopnosti mají.

V rámci tohoto testu absolvovali cvičení, spolupracovali s volnočasovým centrem Shakti, zúčastnili se semináře na univerzitě v Alicante a procvičili si základy španělštiny.

Původně se mělo jednat o společný program mezi českými studenty z Univerzity Pardubice a zahraničními studenty z Prestonu, za účelem zlepšení jazykových, komunikačních, i prezentačních dovedností. I přes to, že stipendium pro tuto stáž obdrželi nakonec pouze čeští studenti, jsem názoru, že nic dalšího se celé akci nedalo vytknout.

Studenti byli vybíráni pomocí pohovoru na Jazykovém centru Univerzity Pardubice. Jak se posléze ukázalo, výběr studentů nebyl lehký, ale pověření pracovníci se svého úkolu zhostili náležitě. Vybrali ty studenty, kteří již vědí, kam studiem směřují a mají jasno v tom, čemu se chtějí v budoucnu věnovat.

Úkol první: Vymezení místa v týmu

Prvním úkolem, ještě před odletem, bylo vyplnění testu Belbin, jež vypsali sami studenti a dále až šest lidí, kteří se studentem spolupracovali v týmu a dobře ho znají. Účelem testu je především poskytnout člověku obraz o jeho pozici v rámci pracovního kolektivu. Nejeden student byl výsledky zaskočen, netrvalo ale dlouho a výsledky si mohli ověřit v praxi.

Po příletu se pro studenty stala domovem provozovna společnosti Shakti, kde probíhala většina přednášek, ale i úkolů. Během druhého dne pobytu byli studenti i vyučující rozděleni do tří skupin a byly jim zadány úkoly. Všichni přítomní se museli vypořádat s možnou jazykovou bariérou, ale i neznámým prostředím. Mezi zadané úkoly patřilo například vyfotit jediný anglický obchod v okolí, či sehnat vizitku právníka.

To ale nebylo jediné překvapení, které studenty čekalo. Posléze byli obeznámeni se svými výsledky Belbin testu a bylo jim vysvětleno, co pro každého z nich znamenají. V tuto chvíli již studenti mohli vidět, jak svoji týmovou roli zastávali v rámci plnění jednotlivých zadaných úkolů.

Jeden za všechny, všichni za jednoho…

Zároveň před studenty stanula nová výzva. Týmová práce všech na sedmi úkolech, které byly orientované jak na tvůrčí činnost, koordinaci, tak i paměť. Součástí vzdělávacího programu v Albiru byla i společná diskuze o společnosti Shakti, s ohledem na nalezení inovativních myšlenek, kterými by mohla společnost upevnit své postavení na trhu a zvýšit povědomí o firmě v očích zákazníka.

Pro zástupce společnosti Shakti bylo velkým překvapením, s jakým nasazením se studenti úkolu zhostili. Věřím, že některé ze studenty prezentovaných inovací budou v budoucnu realizovány. Výhodou stáže byly i kurzy španělštiny probíhající denně s rodilým mluvčím. Studenti se sice za tak krátkou dobu španělštinu nenaučili, ale byla to možnost poznání jazyka, kultury tamních obyvatel a zajisté se někteří účastníci stáže budou studiu jazyka dále věnovat. Také si mohli vzít příklad z místní univerzity v Alicante, kterou po dobu jednoho dne navštívili. Vybavenost univerzity a celkově možnost studia v zahraničí je motivovala k přemýšlení nad studiem za hranicemi našeho státu.

Konečné resumé z pobytu

Sečteno a podtrženo, vzdělávací program v Albiru splnil bez nadsázky veškerá očekávání studentů. Ti měli možnost naučit se efektivně pracovat v týmu v závislosti na výsledcích testu Belbin a naučili se spoléhat i na ostatní členy týmu, delegovat úkoly.

V rámci firmy byli nuceni používat cizí jazyk (angličtinu), čímž se ujistili, že dokáží nejen komunikovat, ale i vyjádřit své názory a vést kvalitní diskuzi. Navíc jednotlivé úkoly kladly důraz na kreativitu studentů, v čemž shledávám obrovský přínos celé stáže. I přes to, že se programu nemohli účastnit studenti z Prestonu, jsem si jistá, že to byla příležitost, za kterou jsou všichni studenti z Univerzity Pardubice vděční a která se jim v budoucím pracovním životě bude velmi hodit.

Martina Guttenová
studentka Fakulty ekonomicko-správní UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět