Na fakultách univerzity začaly imatrikulace nových vysokoškoláků

13. 10. 2015

Vysokoškolské nováčky, posluchače prvních ročníků bakalářských programů čekají na Univerzitě Pardubice kromě studia také slavnostní akademické obřady – imatrikulace. Ty začaly v pátek 9. října a pokračovat budou až do konce listopadu.

Imatrikulace je akademický obřad, při němž noví vysokoškoláci skládají akademický slib, stávají se členy akademické obce a jsou slavnostně zapsáni do matriky studentů Univerzity Pardubice. Je chápána jako slavnostní akt v souvislosti s prvním vstupem studenta na akademickou půdu obecně, a proto je realizována pro studenty bakalářských studijních programů všech forem studia.

Sérii imatrikulací zahájila Fakulta zdravotnických studií

První letošní imatrikulace se konaly v pátek 9. října a jako první složilo slavnostní akademický slib 256 nováčků, studentů zahajujících 1. ročník bakalářského studia na Fakultě zdravotnických studií, kteří byli přijati k vysokoškolskému studiu po složení červnových přijímacích zkoušek. Akademický slib skládali do rukou děkana fakulty prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc.

Součástí pátečního slavnostního akademického obřadu Fakulty zdravotnických studií byla i bakalářská sponze absolventů bakalářského studia. Diplom a titul „bakalář“ získalo 62 absolventů čtyř bakalářských studijních programů, které jsou na fakultě vyučovány v pěti studijních oborech.

Imatrikulační slib složí postupně i studenti ostatních fakult

Další slavnostní akademické obřady imatrikulace nastupujících vysokoškolských nováčků budou na Univerzitě Pardubice probíhat ještě po celý říjen. Ve čtvrtek 15. října na Fakultě filozofické, v pátek 16. října na Fakultě ekonomicko-správní, ve středu 21. října na Fakultě restaurování v Litomyšli, ve čtvrtek 29. října na Dopravní fakultě Jana Pernera a v pátek 30. října na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Slavnostní akademické obřady pak uzavře v pátek 27. listopadu Fakulta chemicko-technologická.

Studenti fakult sídlících v Pardubicích jsou do akademické obce přijati při slavnostním aktu probíhajím v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu. Imatrikulace studentů Fakulty restaurování v Litomyšli se konají v zámecké jízdárně litomyšlského zámku.

V kampusu se letos pohybuje přes 9 000 vysokoškoláků

V právě začínajícím akademickém roce se ke studiu v 1. ročníku bakalářských studijních programů na všech sedmi fakultách zapsalo na 2,5 tisíce nových vysokoškoláků.

Ve všech ročnících, v 65 studijních programů s téměř 130 studijními obory Univerzity Pardubice – v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu, studuje letos na 9 000 vysokoškoláků, z nichž přibližně 80 % v tzv. prezenční formě studia.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět