Na univerzitě se stavěly mosty

18. 12. 2015

Již podruhé měli zájemci možnost postavit si na půdě univerzity svůj most. Ve foyer Dopravní fakulty Jana Pernera se pod taktovkou pardubických studentů z organizace IAESTE Czech Republic konal již druhý ročník populární soutěže Bridge Builder Contest. Tato akce přitom probíhá na několika univerzitách v ČR.

O co se vlastně jedná?

Soutěž je založena na stavění mostů pomocí špejlí, lepenky, provázku a tavné pistole. Účelem není unést co největší zátěž, ale získat co nejlepší poměr nosnosti ku váze mostu. Dalším hodnoticím kritériem je verdikt poroty, který se skládá z hodnocení designu, odhadu váhy a odhadu hmotnosti.

V tomto ročníku zasedli v porotě proděkan DFJP doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., studentka Fakulty stavební VUT v Brně Pavlína Hubačková a místopředseda Studentské rady Univerzity Pardubice Ing. Martin Šanda z Fakulty ekonomicko-správní.

O vítězství se „popralo“ 9 týmů

Druhý ročník soutěže se konal ve středu 18. listopadu a zúčastnilo se ho devět týmů. „Startovní výstřel“ zazněl přesně v 9:00 hodin. Na tříčlenných týmech bylo vidět odhodlání hned od prvních minut. Již po dvou hodinách se začaly rýsovat první konstrukce. Kolem poledne byla vyhlášena dobrovolná pauza na oběd. V 16:00 práce skončily. Na všech devíti mostech byly vidět kreativní nápady, ale vyhrát mohl jen jeden. Po kontrolním zvážení a zhodnocení porotou přišlo to, na co všichni s napětím čekali.

Za přihlížení plné vstupní haly, tým organizátorů začal s destruktivním zatěžováním mostů. To probíhalo pomocí 50litrového barelu zavěšeného na středu každého mostu. Do něho se postupně nalévala voda, dokud konstrukce nepovolila. Každé křupnutí bylo doprovázeno úzkostlivým pohledem konstruktérů a pobaveným úšklebkem diváků. Pochvalu si zaslouží letošní rekordman, a to most týmu Sucharové, který unesl 61,2 kilogramů. Na vítězství to ale nestačilo. Opět se ukázalo, že méně je někdy více a zvítězil most, který unesl pouze 33,8 kg, ale byl o poznání lehčí (o 189 gramů). Krásné třetí místo obsadil tým Bridgebusters.

Hlavní koordinátor soutěže Martin Lelek zhodnotil celou akci takto: „Tento ročník se velice povedl a těší nás Váš zájem o událost a počet diváků, který se neustále zvyšuje. Děkujeme za podporu nejen Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera a porotě, ale také všem přihlížejícím a účastníkům.“

Lubomír Koblása
IAESTE LC Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět