Fakulta ekonomicko-správní nabízí nově studium v programu joint degree

4. 12. 2015

Fakulta ekonomicko-správní rozšiřuje nabídku programů a oborů, které je možné studovat v anglickém jazyce. Oproti minulosti se tak v tomto akademickém roce pohybuje na půdě fakulty o několik zahraničních studentů více. Vybírat mohou ze všech stupňů vzdělávání.

Cestou programu Joint degree se vydala Fakulta ekonomicko-správní, která ve spolupráci s Siauliai University v Litvě otevřela již loni obor Regional Development and Governance (Rozvoj a správa regionů). Obor byl akreditován v roce 2014 a jeho garantem je doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Do společného oboru přispívá fakulta zejména výukou veřejné ekonomie, financí a problematikou práva. Univerzita v Siauliai vnáší do spolupráce především oblasti řízení veřejného sektoru a veřejné politiky, rozvoje regionů a další tematické oblasti.

V tomto akademickém roce přivítala fakulta nové studenty ze zahraničí

„1. ročník oboru Regional Development and Governance začalo v říjnu stávajícího akademického roku na naší fakultě studovat 10 studentů, kteří jsou kmenovými studenty fakulty. 9 týdnů v letním semestru budou naši studenti studovat v Litvě a následně budou pokračovat standardně u nás na Univerzitě Pardubice, kde studium řádně ukončí,“ vysvětluje princip akreditovaného navazujícího magisterského joint degree studijního oboru proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj Ing. Michaela Stříteská, Ph.D. „Ve 2. ročníku čeká studenty převážně e-learningová forma studia a zpracování diplomové práce,“ doplňuje.

Na univerzitě v Siauliai také studuje 10 studentů, kteří jsou již ve 2. ročníku a jejich domovskou univerzitou je Siauliai University. Studenti pocházejí z různých zemí, z Kolumbie, Gruzie, Litvy a Nigérie. V letním semestru je čeká skládání státních závěrečných zkoušek za účasti představitelů obou univerzit.

Na své si přijdou i studenti na bakalářském stupni

V bakalářském, ale i navazujícím oboru je možné v Pardubicích studovat Regional and Information Management (Regionální a informační management), jehož garantem jedoc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. „Momentálně můžete v kampusu narazit na 8 studentů z Ghany a Kambodže, kteří jsou v Bc. studiu, a dalších 13 studentů z Ghany, Království Bahrajn, Turecka, Jemenu nebo Indie, kteří studují v navazujícím magisterském oboru. Během studia absolvují předměty zaměřené na základy informatiky a řadu odborných předmětů, věnovaných například systémové integraci, operačním systémům, počítačovým sítím, umělé inteligenci či geografickým informačním systémům“ říká k programu doc. Komárková. Tento obor už má dokonce i své absolventy – 5 v bakalářském studiu a jednoho v navazujícím magisterském studiu. Absolventi se uplatní především ve státní správě, orgánech samosprávy i specifických regionálních organizacích.

Kromě toho fakulta nabízí i PhD. studium v anglickém jazyce ve třech oborech. Momentálně na fakultě působí 7 studentů, kteří přijeli z Běloruska, Ukrajiny, Alžírska, Ghany, Jemenu a Egypta. Své absolventy má univerzita už i na tomto stupni vzdělávání, k nimž se v minulosti úspěšně zařadili dva studenti z Iráku.

A v čem je výhoda takového studia?

Studijní program Joint degree představuje jakési „společné“ studium na dvou či více přeshraničních institucích současně. Jde o společně řízený studijní program, kdy každá instituce poskytuje studentům to nejlepší, čím disponuje, což představuje právě onu přidanou hodnotu, na které je založen princip joint degree studijních programů. Po absolvování takového studijního programu získá student buď společný diplom uznaný všemi zapojenými institucemi, nebo rovnou diplom a spolu s ním i titul z každé z nich. 

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět