Studentka „FESky“ vedla českou skupinu studentů na ERASMUS+ v Portugalsku

18. 11. 2015

Studentka doktorského studijního oboru Regionální a veřejná ekonomie Fakulty ekonomicko-správní Kateřina Paulišová využila nabídky občanského sdružení SEPPIA a vedla skupinu studentů z České republiky na projekt v rámci programu ERASMUS+ do Portugalska. Výjezd do zahraničí a krátkodobý projekt „Youth Exchange: FOLLOW ME!“ jí přinesl zajímavé zkušenosti.

V druhé polovině října 2015 proběhla v portugalském městečku Fornos de Algodres, čítající necelých 1600 obyvatel, evropská mobilita mládeže Youth Exchange: „FOLLOW ME!“ v rámci projektu ERASMUS+.

Pořádající organizací se stalo místní centrum kultury a sportu Centro de Desporto e Cultura de Fornos de Algodres zaměřující se mimo jiné na začleňování jedinců do společnosti a odbourávání mezikulturních překážek komunikací a sportem. Projektu se zúčastnilo 56 mladých lidí ze 7 evropských zemí – Itálie, Litvy, Rumunska, Polska, Turecka, Portugalska a České republiky.

Projekt byl zaměřen na setkání jedinců s různými problémy, zejména ekonomického charakteru, sociální integrace, osobního rozvoje nebo problémy s učením. Cílem projektu bylo pomoci daným jedincům problémy specifikovat a naučit se je řešit. Hlavními tématy akce se staly následující: sociální začleňování, podpora povědomí a postojů, posílení porozumění jiným kulturám nebo zlepšení osobního rozvoje a sociální integrace.

Lenka Matějková, Občanské sdružení SEPPIA
Ing. Kateřina Paulišová, studentka FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět