Staňte se členy studentské rady a rozhýbejte život na univerzitě

22. 05. 2015

Také Univerzita Pardubice má svou studentskou radu, která funguje již několik let a která se snaží ovlivnit dění na univerzitě. Její členové se mohou svobodně vyjádřit k tomu, co by chtěli změnit a rovněž komunikují s vedením o záležitostech, dotýkajících se studentů a jejich vysokoškolského života.

SRUPa je tedy zkratkou Studentské Rady Univerzity Pardubice. Jedná se o studentskou organizaci fungující již řadu let. Členové se ji snaží dostat do většího povědomí studentů převážně prostřednictvím akcí a aktivit, které pro ně pořádá. Ve SRUPa mají zastoupení studenti ze všech fakult. Členství v této univerzitní platformě jim dává možnost vyjádřit se k dění na univerzitě, k předpisům, ke komunikaci s vedením univerzity a pořádání akcí. Současně s těmito činnostmi je SRUPa jakýmsi prostředníkem mezi vedením univerzity, dalšími orgány univerzity a studenty. Studenti se na tuto organizaci mohou obracet s dotazy, připomínkami, náměty, ale také s žádostí o pomoc se zařizováním různých záležitostí. Zároveň zde probíhá aktivní spolupráce mezi Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVŠ) a jinými vysokými školami v České republice.

Co se SRUPě podařilo?

Jedním z konkrétních příkladů toho, co se díky studentské organizaci oživilo, byla diskuse na téma stravování v menze. Studenti (i zaměstnanci) měli v minulém roce možnost vyjádřit se známkováním a komentáři ke spokojenosti se stravováním. Výsledkem diskuse a vyplňování dotazníků je upravený jídelníček (více jídel pro vegany, vegetariány apod.), výhodnější menu nebo také pitná voda zdarma.

V uplynulých dvou letech SRUPa navštívila workshopy a konference SK RVŠ a zintenzivnila spolupráci s dalšími vysokými školami. Na půdě univerzity pravidelně pořádá akce a aktivity pro studenty včetně volnočasových aktivit, například uspořádala turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“ nebo „piškvorkách“.

Kalendář akcí 2015:

Během ledna a února proběhla „online soutěž“, kde SRUPa vyhodnocovala články a fotky ze zajímavého zážitku z akademického prostředí.

14. dubna: V první polovině dubna se konal „jarní logický trojboj“, kde si studenti mohli vyzkoušet na jednoduchém kvízu, co vědí o škole, kde studují a zároveň měli možnost potrénovat logické myšlení na slovních úlohách.

29. dubna: Konec dubna byl ve znamení diskusních témat SRUPa. Organizace sleduje aktuální dění, stejně jako část vysokoškoláků. V rámci této události mají studenti možnost se vyjádřit k vysokému školství v ČR a k novele vysokoškolského zákona.

květen a červen: V předprázdninových měsících bude SRUPa v rámci diskusních témat otevřená otázkám ze strany studentů na téma etiky na akademické půdě. Zároveň se uskuteční poslední zábavný večer v tomto akademickém roce, a to ve studentském klubu Áčko, tématem budou deskové hry.

Do konce kalendářního roku má SRUPa v plánu věnovat se dále diskusním tématům, jako je hodnocení výuky a aktuální témata z vysokoškolského prostředí. Studenti se můžou také těšit na další zábavné večery v 'Áčku', tradiční turnaje v „piškvorkách“ a hře „Člověče, nezlob se!“.

Bc. Markéta Kolínová
studentka Fakulty filozofické


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět