Univerzita Pardubice hledá studenty i v zahraničí

14. 10. 2015

Univerzita Pardubice se spolu s dalšími českými univerzitami zapojila do projektu s názvem „Study in the Czech Republic“. Představuje se na nejrůznějších zahraničních veletrzích a informuje tamní studenty o nabídce studijních programů v angličtině. V polovině září se tak zástupci Univerzity Pardubice ocitli v Brazílii na sérii veletrhů EduExpo.

Zájem zahraničních studentů o Univerzitu Pardubice není malý a lákají je technické obory. Celkem jich na univerzitu v obou semestrech vloni přijelo na pět set padesát. Brazilci tu v tuto chvíli studují dva a oba na Fakultě chemicko-technologické. Zahraniční studenti se ale o univerzitu zajímají neustále a studium v Česku je láká. Zkušenost ze zahraničí je pro jejich životopis velmi výhodná. I o tom se přesvědčili zástupci Univerzity Pardubice, kteří v polovině září postupně navštívili několik veletrhů EduExpo v Brazílii. 

O studium i život v Pardubicích se zajímala řada Brazilců

Projekt Study in the Czech Republic, jehož součástí je i Univerzita Pardubice, vedle například Univerzity Hradec Králové nebo Technické univerzity v Liberci, se se svým informačním stánkem zastavil jak na veletrhu v Belo Horizonte (15. září 2015), na veletrhu v hlavním městě Brasília (17. září 2015), tak i v Sao Paulu (19. až 20. září 2015). Téměř bez přestání odpovídali vyslaní zástupci z českých univerzit až do 9 hodin do večera na nejrůznější dotazy studentů, kteří projevili zájem studovat v České republice. 

Univerzitu Pardubice zde reprezentovala prorektorka pro rozvoj doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., která se zájemci diskutovala nejen o nabídce studijních oborů. „Na veletrhu byla velká koncentrace brazilských uchazečů o studium. Často se u nás zastavovali i ti, kteří měli přesnou představu o tom, co chtějí studovat. A to jak v bakalářském, tak magisterském programu. Dali si tu práci a dopředu si zjistili bližší informace na webu, aby své dotazy na stánku mohli formulovat velmi konkrétně. Mohli jsme se proto bavit i o podmínkách konkrétního oboru. Občas jsme ale narazili na jazykovou bariéru. Znalost angličtiny některých zájemců nebyla tak vysoká. Na tom se ale samozřejmě dá pracovat,“ uvedla ke svému působení na veletrzích v Brazílii prorektorka Jana Kubanová.

Nejvíce oborů v angličtině je u doktorského studia

Univerzita Pardubice nabízí zahraničním studentům celou řadu zajímavých oborů, a to na všech stupních studia, tedy v bakalářských, magisterských i doktorských programech. Nejvíce přitahují ale chemické obory, elektrotechnické inženýrství nebo veřejná správa a ekonomika, o čemž se přesvědčila i sama prorektorka: „Naší snahou je neustále rozšiřovat nabídku oborů, které lze studovat v angličtině. Nejrozsáhlejší nabídku máme v případě doktorských oborů, ale je potřeba nabízet i nižší stupně vzdělání, na čemž s jednotlivými fakultami neustále pracujeme. Často mají totiž o výjezdy zájem i bakaláři nebo i ti studenti, kteří své studium na vysoké škole či univerzitě teprve zahájili. Tito studenti nebyli v Brazílii rozhodně v menšině.“

Tamní studenti technických oborů mohli doposud využívat velkorysý program podpory studia Věda bez hranic. Kvůli rozpočtové krizi ale brazilská vláda snížila finance na podporu stipendií určených na studium v zahraničí. To ale mladým Brazilcům nebrání v tom, aby hledali alternativní řešení pro uskutečnění svých studijních cest. „Kromě dotazů ohledně studia, co všechno obnáší přijímací řízení a jaké jsou možnosti stipendií, případně jak vysoká jsou, se studenti také dotazovali na to, jak vysoké jsou u nás životní náklady nebo zda by u nás mohli při studiu také pracovat,“ podotkla k tématu prorektorka.

Na začátku 66. akademického roku ukazuje náš vnitřní informační studijní systém přes čtyři sta zapsaných studentů ze zahraničí, většina jich studuje v bakalářských studijních programech a oborech (konkrétně 282), následují magisterská studia (71) a podobně silná je skupina zahraničních doktorandů (65). Možná k nim v budoucnu, díky obdobným prezentacím v zahraničí, přibydou další a angličtina bude v našem univerzitním kampusu slyšet ještě častěji.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět