Na konferenci Vědění mladým prezentovala své práce čtyřicítka mladých talentů

3. 12. 2015

Univerzita Pardubice uspořádala již III. ročník konference středoškolských studentů VĚDĚNÍ MLADÝM. Více jak 150 studentů z různých koutů České republiky se 12. listopadu 2015 sjelo do univerzitní auly Arnošta z Pardubic. Celkem 44 studentů prezentovalo 33 svých prací z různých oborů. Dle slov samotných studentů i přítomných garantů z řad akademických pracovníků se jednalo o zdařilou událost.

Konference VĚDĚNÍ MLADÝM je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. I letošní ročník byl pestrý. Tematicky se jednalo o příspěvky psychologické, historické, fyzikální, chemické, biologické nebo medicínské. „Na letošní konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM se sešla opravdu pestrá směsice mladých badatelů. Z jejich příspěvků bylo zřejmé, že témat k bádání je všude dost a žádné z nich není malé. Lehkost a originálnost přístupu, které z příspěvků dýchaly, se nedají naučit. Ty jsou vlastní mládí, stejně jako spontánní zvídavost. Pídit se po podstatě a souvislostech je prostě člověčí. Výborná akce,“ hodnotí docent Čestmír Drašar, jeden z garantů konference.

Vědění mladým aneb Mladí vědění

Účastníci, převážně středoškolští studenti, prezentující a pozorovatelé, včetně svých učitelů, dorazili skutečně z různých koutů ČR: Brna, České Třebové, Českých Budějovic, Dvora Králové nad Labem, Hradce Králové, Chrudimi, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Prahy, Přelouče, Tišnova, Třebíče či Vysokého Mýta. Sami ke konferenci také vyjadřují: „Tato konference se mi velice líbila, i když jsem prezentovala úplně prvně. Byla velmi dobře zorganizována,“ říká studentka Anna Rejzková z SPŠ chemické v Pardubicích. Podobně se vyjadřuje i Karolina Bodláková z Gymnázia České Budějovice, když říká: „Moc děkuji za uspořádanou konferenci. Zúčastnila jsem se poprvé a jsem velmi ráda. Celá konference ve mně zanechala velmi dobrý dojem.“ Zmiňme také Anetu Přikrylovou z VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč: „Konference se mi velice líbila, zejména rozdělení na ústní a posterovou prezentaci. Mělo to pro mě veliký přínos, protože jsem dozvěděla plno nových věcí.

Mladí se o vědu zajímají a věnují jí svůj čas

Konference měla ústní i posterovou sekci. V ústní sekci zaznělo 12 příspěvků, zatímco 21 příspěvků bylo předneseno v sekci posterové. „Téměř všechny příspěvky, které jsem měla možnost slyšet, měly velmi dobrou úroveň a studenti byli aktivní i v diskusi,“ shrnuje konferenci další z garantů konference docentka Jarmila Vytřasová. Na ni navazuje profesorka Patra Šulcová, když říká, že „stejně jako v minulých ročnících konference pozitivně hodnotím zájem studentů zabývat se nejrůznějšími tématy a věnovat svůj čas dalšímu studiu, získávání informací, měření, následně jejich zpracování a ověřování. A samozřejmě také ochotu prezentovat své výsledky široké veřejnosti a diskutovat o nich v přátelské atmosféře.

Z úst studentů zazněla řada zajímavých témat

Tematicky se práce dotýkaly i řady aktuálních či neřešených témat jako například průzkumu znečištění vodních toků, citlivosti bakterií, nanomateriálů, spirituality a náboženství, autoimunitních onemocnění, válečné historie a mnoha dalších. „Přišel jsem na konferenci, uviděl jsem talentované nadšence a odešel jsem s úsměvem obohacen. Jaký to balzám na duši oproti dnes již běžné zkušenosti ze zaměstnání, kdy přijdu, připadám si jako v prázdném obchodě potravin v roce 1980 se životem otrávenými prodavačkami za pultem, a odcházím bez úsměvu neobohacen. Děkuji účastníkům a organizátorům za mimořádně vydařenou akci a vlití nového optimismu do žil,“ uzavírá doktor Filip Grygar, poslední z garantů konference.

Konference se konala za finančního přispění Pardubického kraje a v rámci Týdne vědy a techniky, který již popatnácté pořádala Akademie věd ČR.  Studentům byla k dispozici různá čísla periodik jako Akademický bulletin, Československý časopis pro fyziku, Dingir, Chemické listy, Vesmír, Zpravodaj Univerzity Pardubice, Živa, a sborníky Kavárny Universitas. Všichni studenti svými dobře připravenými příspěvky, schopností a ochotou diskutovat naznačují, že je na akademické půdě nevidíme naposledy. Nás organizátory pak těší, že jsme jim na této cestě mohli být nápomocni.

Třetí ročník konference Vědění mladým byl opravdu hodně povedený. Svědčí o tom i pochvaly a reference, které organizátoři obdrželi z mnoha stran. 

Ing. Patrik Čermák
student Fakulty chemicko-technologické a Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět