Cena Shimadzu putovala do Pardubic. Získala ji studentka Fakulty chemicko-technologické

5. 10. 2016

68. sjezd chemických společností přinesl Fakultě chemicko-technologické významnou cenu. Přivezla ji studentka Analytické chemie Martina Komendová, když uspěla v soutěži o Cenu Shimadzu. Ta má motivovat mladé vědce v oblasti chemie a prohloubit spolupráci s akademickou obcí a průmyslovou sférou.

Letos byl na Sjezdu chemiků vyhlášen již 17. ročník soutěže Cena Shimadzu. Ta je určena pro mladé chemiky do 30 let a je vypsána obecně pro obor chemie. Jedinou podmínkou účasti je, aby byla v přednesené práci použita libovolná instrumentálně-analytická metoda. Z došlých přihlášek vybrala odborná porota deset nejlepších prací, které byly prezentovány formou odborné přednášky v českém nebo slovenském jazyce.

Studentka z Pardubic brala jednoznačně první místo

Mezi deset nejlepších byla vybrána také práce studentky Univerzity Pardubice z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Ing. Martiny Komendové, která přednesla příspěvek Příprava monolitické kapilární kolony s integrovaným elektrochemickým detektorem. Téma i přednáška samotná zaujaly porotu natolik, že ocenili Ing. Komendovou prvním místem. Na druhém místě se umístila Ing. Lucie Habartová (VŠCHT Praha) s přednáškou Ramanova spektroskopie pro in vivo klinickou diagnostiku karcinomu plic, třetí místo obsadila Mgr. Petra Darebná (Biocev – Mikrobiologický Ústav AV ČR) s tématem Změny glykosylace u pacientů s hepatocelulárním a kolorektálním karcinomem kvantifikované pomocí FTICR a MRM.

Zabývá se systémy analyzujícími nervové přenašeče

V rámci svého postgraduálního studia se Ing. Komendová pod vedením RNDr. Jiřího Urbana, Ph.D., a Ing. Radovana Metelky, Ph.D., věnuje řešení projektu Grantové agentury zaměřeného na přípravu multifunkční monolitické kapilární kolony, která integruje jak úpravu vzorku, tak vlastní chromatografickou separaci a následnou elektrochemickou detekci. Vzhledem k tomu, že polymerní monolitické stacionární fáze i elektrochemickou detekci lze velmi snadno miniaturizovat, je toto spojení vhodné k přípravě přenosných analytických systémů. Hlavním zaměřením práce Ing. Komendové je příprava takovýchto systémů vhodných pro analýzu nervových přenašečů, které mohou v budoucnu vést až k přístrojům umožňujícím například včasnou diagnostiku nervových onemocnění.

RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Katedra analytické chemie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět