Student univerzity uspořádal v kampusu nábor dárců kostní dřeně. Získal jich dvě stě

15. 11. 2016

Není mu lhostejné zdraví druhých osob, a tak se student Fakulty elektrotechniky a informatiky Václav Krejčí rozhodl pomoci dobré věci. V kampusu vytvořil improvizované odběrné místo, na němž se zájemci mohli zapsat do registru dárců kostní dřeně. Registr díky němu získal přes dvě stovky dárců. A stačily k tomu 2 ml krve od každého.

„Nápad jsem dostal díky své kamarádce, která už před rokem pořádala nábor na ČVUT v Praze. Začal jsem o tom více přemýšlet a chtěl jsem se jet zapsat. Ale trvalo mi nějaký čas, než jsem se dopravil do Hradce Králové, kde má registr náborové pracoviště. Nakonec se to podařilo, ale říkal jsem si, že takových studentů jako já, kteří by chtěli, ale nemají k tomu ten čas, musí být přece více. A v ten moment jsem si řekl, že ten nábor prostě uspořádám přímo v kampusu,“ popisuje student Fakulty elektrotechniky a informatiky Václav Krejčí, který svůj nápad dotáhl do konce a uspořádal ve vestibulu dopravní fakulty nábor do registru dárců kostní dřeně. A byl úspěšný. Díky němu se registr rozrostl o 201 dárců.

Nejvíce studentů přišlo z chemie

Zájem o akci byl opravdu nebývalý. První zájemci přicházeli už v deset hodin a brzy se začala tvořit dlouhá fronta. Po jejím vystání vyplnili zájemci spolu s lékařkou dotazník, následně si nechali odebrat krev a zápis do registru mohl být dokončen. Tento jednoduchý postup přilákal řadu studentů, nejvíce však z Fakulty chemicko-technologické. Jejích studentů se do registru dárců zapsala celá šedesátka. Ale ani studenti z ostatních fakult nezůstali pozadu. Z Fakulty zdravotnických studií se zapsalo 32 studentů, z Fakulty ekonomicko-správní 31 studentů a z Dopravní fakulty Jana Pernera 27. Dalších 19 studentů se řadilo k Fakultě filozofické a 5 k Fakultě elektrotechniky a informatiky. Celkem se tak registr rozrostl o 174 studentů Univerzity Pardubice. Zbylých 27 dárců pak tvořili zaměstnanci univerzity či zájemci z řad veřejnosti.

Šance zapsat se ještě bude

„Rád bych poděkoval všem, kteří se na náboru jakkoliv podíleli. Českému národnímu registru dárců dřeně za pomoc při vyhledávání doktorů, paní doktorce MUDr. Michaele Kořánové a jejímu týmu z ÚVN, že za námi z Prahy přijeli, a především všem studentům, že se přišli zapsat a dali tak naději lidem, kteří už ji pomalu mohou ztrácet,“ uzavřel nadšeně Václav Krejčí.

Pokud někdo zápis do registru nestihl, může se přidat kdykoliv. Musí akorát splnit následující podmínky: věk mezi 18 a 35 lety, váhu vyšší než 50 kg a dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků. Pokud si člověk není jistý, jestli může do registru vstoupit, spoustu informací najde na webu Českého národního registru dárců dřeně. Nebo si musí počkat na zopakování akce na Univerzitě Pardubice. To by mělo být podle organizátora za dva roky.

Nestihli jste nábor dárců kostní dřeně? Nevadí, pomoci můžete i jinak, například pravidelným darováním krve. STUDUJ A DARUJ krev s Fakultou zdravotnických studií.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět