Do Pardubic se sjeli koordinátoři SocialErasmus z celé republiky

15. 01. 2016

Studenti sdružení v ESN Pardubice uspořádali setkání koordinátorů projektu SocialErasmus z jednotlivých sekcí ESN v České republice. V prostorách pardubické univerzity přivítali kolegy z celé republiky, s nimiž sdíleli své zkušenosti a představovali současné i budoucí projekty pro zahraniční studenty českých univerzit.

Celoevropský projekt SocialErasmus napomáhá integraci zahraničních studentů do místní komunity a jejich zapojení do sociálních aktivit. O zahraniční studenty se starají i studenti naší univerzity, kteří jsou nově sdruženi v ESN Pardubice, které vzniklo z dřívějšího Buddy Systemu Pardubice. Vstupem do ESN CZ se jim však otevřely možnosti spolupráce s ostatními členskými sekcemi. Setkávají se s dalšími studenty z jiných univerzit, kteří se také zabývají jednotlivými oblastmi péče o zahraniční studenty. Pravidelná setkání probíhají na tzv. Meet Your Colleagues Meetinzích a jedno takové uspořádali i pardubičtí studenti.

Social spirit ožil v prosinci

Z 5. na 6. prosince 2015 se na Univerzitě Pardubice uskutečnilo první setkání SocialErasmus koordinátorů z celé republiky. Kromě domácích účastníků (Natálie Farbárové a Patricie Ulvrové) přijeli například zástupci sekcí z Olomouce, Brna, Prahy, Hradce Králové, Liberce, Ústí nad Labem i z Českých Budějovic. Po celý víkend byl pro ně připravený bohatý vzdělávací i společenský program. Iva Straková jako SocialErasmus koordinátorka ESN CZ sestavila program složený z workshopů, prezentací a teoretické části. Cílem tohoto víkendového meetingu bylo navázání na předchozí meeting na Hartenbergu, tedy dokončení části „Projektový management“.

O materiální zajištění víkendového meetingu se postarala domácí sekce ESN Pardubice, jmenovitě Markéta Kolínová (partnership manager), Lukáš Nosek (leader of entertainment), Natálie Farbárová a Patricie Ulvrová (SocialErasmus coordinators). Díky nim měli účastníci hostujících sekcí zajištěné přespání v nedaleké základní škole, kompletní občerstvení, prostory a vybavení v učebně a v neposlední řadě také společenský program v sobotu večer.

Erasmus studenti se mohou zapojit do různých akcí

Na tomto SocialErasmus Meet Your Colleagues Meetingu představili koordinátoři projekty, které plánují pro právě probíhající a následující semestr. Po prezentaci vždy následoval feedback od Ivy Strakové a podněty od ostatních účastníků, které poslouží jako rady pro úspěšný průběh akcí. Koordinátoři prezentovali projekty jako „Movie night“, „Walking dogs“, „Dinner in the Dark“, „Charity auction“ (výtěžek z prodeje věcí po zahraničních studentech se věnuje charitě), „Mikuláš ve školkách“ nebo třeba „Erasmus in Kindergarten“.

I pardubičtí „erasmáci“ si přijdou na své

Pardubická sekce v zastoupení Natálie a Patricie představily vizi projektu „Cooking for homeless“, který plánují uskutečnit v příštím semestru. Nejedná se však o jedinou akci, kterou v rámci projektu SocialErasmus ESN Pardubice zorganizovalo. Studenti sestavili tým aktivních členů, kteří jim pomáhali a nadále pomáhají na akcích, jako je „Walking dogs“ (venčení pejsků v pardubickém psím útulku), které se koná pravidelně každý víkend dle počasí a je určeno zahraničním i českým studentům, nebo velmi úspěšná „Dinner in the Dark“, o níž se objevila zmínka i v Pardubickém deníku a jejímž cílem bylo umožnit pardubickým zahraničním studentům vyzkoušet si navečeřet se bez možnosti na jídlo vidět, neboli ukázat jim, jak náročné jsou běžné činnosti pro osoby se zrakovým postižením.

Bc. Markéta Kolínová
studentka Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět