Konference Sociocon si drží vysokou prestiž

23. 05. 2016

Květen každoročně patří studentské konferenci Sociocon, kterou pořádá Fakulta filozofická Univerzity Pardubice. Letos se konal už sedmý ročník a je vidět, že tato akce je na katedře sociálních věd pevně zakořeněna. V úterý 10. května se v Divadle D 29 sešli vyučující, studenti a hosté, aby prezentovali výsledky terénních výzkumů, závěrečných prací, filmů a publikací.

Letošní ročník nesl název „Identity v pohybu“ a týkal se především toho, jak žijeme a jak se profilujeme v dynamickém světě. Celá konference byla rozdělena do čtyř bloků, které se zaměřily na aktuální témata.

Iniciativa studentů i vyučujících se vítá

Program zahájil děkan Fakulty filozofické pan profesor Karel Rýdl, kterého potěšila iniciativa ze strany vyučujících a studentů pořádat tuto akci. Jako první vystoupil se svým příspěvkem vedoucí katedry sociálních věd pan doktor Adam Horálek, pohovořil o národotvorné dynamice na Taiwanu. Dále se představili dva úspěšní absolventi. Radek Vorlíček se ve své prezentaci zaměřil na různé aspekty sociality ve vyloučené lokalitě, Anna Šimečková mluvila o univerzalismu a partikularismu v Římsko-katolické církvi.

Studenti promítali své filmy

Ve druhém bloku jsme přivítali váženého hosta, sociologa Ondřeje Lánského, který hovořil o liberálním vymezení politiky. Se svým příspěvkem o dobrovolnictví v ČR vystoupila Olga Válková Tarasova a se studentským filmem Život po tragické události v obci Sobíňov se představila Anna Voralová. Ve třetí části programu Tomáš Retka popsal způsoby prezentace skupinových identit u tádžických Pamírců, dále jsme si pustili krátký film Ester Kolářové ze světa pražských básníků a zaměřili jsme se také na kabylskou migraci do ČR, kdy paní doktorka Tereza Hyánková představila svou knihu.

Závěr patřil mexickým pověstem a filmu

V závěrečném bloku vystoupil pan docent Oldřich Kašpar. I když se mohla začít projevovat únava z náročného dne, pan docent všechny zaujal svým příspěvkem o městských pověstech z Mexika. Vyprávěl ty nejhrůzostrašnější historky, které byly podložené dlouhodobým terénním výzkumem. Na závěr jsme si pustili film Lívie Šavelkové a Milana Durňaka s názvem Lakros – to je způsob života.

Příspěvky byly pro hosty natolik zajímavé, že po každé prezentaci následovala diskuze. Publikum se neváhalo zapojit a poskytnout řečníkům konstruktivní zpětnou vazbu. Celou akci zakončilo večerní divadelní představení studentů v Klubu 29, které sklidilo ohromný úspěch.

Děkujeme všem zúčastněným za další obohacující ročník Socioconu!

Další informace ke konferenci i Sociocon 2016 ve fotoreportu naleznete zde.

Bc. Zlata Dědková
studentka oboru Sociální antropologie FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět