Univerzita hostila výjezdní zasedání Studentské komory

31. 03. 2016

Téměř čtyřicítka studentů-zástupců Studentské komory Rady vysokých škol z celé republiky se v březnu potkala na Univerzitě Pardubice. Diskutovala především nový vysokoškolský zákon a jeho aplikaci na vysoké školy. Kromě „team buildingových“ aktivit a diskusí na Lavičce Václava Havla zbyl účastníkům i čas na seznámení s městem.

Výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) se na univerzitě konalo ve dnech 11.–13. března v nově vybudovaném výukovém areálu Polabiny a pomáhali ho spolupořádat zástupci Studentské rady Univerzity Pardubice – Petr Hermann, Helena Rajtrová a Martin Šanda. Sešlo se zde celkem 36 zástupců z 22 vysokých škol, byly zde zastoupeny jak veřejné, tak státní či soukromé školy.

SK RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

Program po celý víkend

Páteční program zahájily prorektorka prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., a předsedkyně akademického senátu prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., které se ujaly úvodního slova. Přítomné hosty zde přivítaly a představily jim studium na naší univerzitě. Dále se program věnoval jednáním Studentské komory RVŠ.

Zasedání se velmi vydařilo jak ze strany pořadatelů, tak hodně kladných ohlasů bylo i ze strany hostů, kteří ocenili zejména naše hezké univerzitní zázemí i ubytování na kolejích a stravování v menze. „Myslím si, že výjezdní zasedání bylo velmi povedené. Bylo dostatek času na práce v komisích, na jednání i dostatek času na informace z akademických obcí. A co může být ještě podstatnější, tak i dostatek času na neformální diskuze,“ uvedl předseda Studentské komory RVŠ a student České zemědělské univerzity v Praze Hynek Roubík.

Celý víkendový program byl zakončený prohlídkou pardubického zámku a Východočeského muzea.

V rámci tohoto zasedání navštívili univerzitu také laureáti Ceny Jana Opletala 2015 – přečtěte si rozhovor s nimi.

Helena Rajtrová a Petr Hermann
studenti Univerzity Pardubice, Studentská rada UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět