Čtveřice našich studentů se představila na mezinárodní škole v Ghentu

22. 07. 2016

Univerzita Pardubice se zapojila do platformy pro evropskou vědecko-výzkumnou a vzdělávací spolupráci European Industrial Doctoral School, a tak se čtveřice studentů doktorských studijních programů z Univerzity Pardubice vydala do belgického Ghentu. Absolvovala odborné workshopy, navštívila partnerská pracoviště tamní univerzity a formou odborných posterů představila svoji vědecko-výzkumnou činnost.

Již pátý ročník mezinárodního workshopu se konal začátkem května v belgickém Ghentu. Projektu v rámci platformy European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.) je Univerzita Pardubice součástí vedle dalších čtyř partnerů: Umeå University (Švédsko), Bangor University (Velká Británie, Wales), Ghent University (Belgie), University of Aveiro (Portugalsko). Projekt má pomoci vzdělávat studenty doktorských studijních programů, umožnit jim navazování nových profesních kontaktů, získávání zkušeností a zlepšení jejich komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

Za svůj poster získala cenu i naše studentka

Mezinárodní školy se za univerzitu zúčastnili Ing. Tomáš Frontz z Dopravní fakulty Jana Pernera, Mgr. Petra Pavlová, Mgr. Lenka Cvrkalová a Mgr. Vít Blanař z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Doprovodila je Ing. Monika Vejchodová, vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, coby koordinátor a organizátor cesty.

Studenti měli možnost absolvovat řadu odborných workshopů, navštívili také partnerská pracoviště tamní univerzity, ale především formou posterů představili svoji vědecko-výzkumnou činnost. Mezi hlavní části programu totiž patřily informace o tvorbě posteru, prezentace vlastních posterů a jejich hodnocení. Po hodnocení posterů následovala přednáška obsahující zpětnou vazbu ke všem posterům účastníků. Jednu z cen odborné komise za nejlepší vědecký poster získala také naše studentka Mgr. Petra Pavlová.

Vědě pomáhají sociální sítě i vzájemná mezinárodní spolupráce

Další části programu byly věnovány používání sociálních sítí v kontextu vědecké práce a postupům k tvorbě a zviditelnění profilů na vědeckých sítích. Doktorandům bylo doporučeno používání platformy researchgate.com, scholar.google.cz a orcid.org.

Třetím hlavním tématem byla partnerská spolupráce na výzkumu v Evropě. Tato část se věnovala informacím o výhodách a úskalích mezinárodní spolupráce ve výzkumu a v průběhu doktorského studia. Byla zmíněna důležitost navázání takových vztahů alespoň v malém měřítku pro rozvoj fakult a univerzit. Součástí byly také informace o European University Association a projektu DOC-CAREERS II.

Posledním hlavním tématem byly přednášky a diskuze na téma vědecké práce po ukončení doktorského studia. Opět zde byla zmíněna mezinárodní spolupráce ve formě Post Doc zahraničních stáží za účelem získání a předávání nových zkušeností a pro základ budoucí spolupráce. V této části programu vystoupily se svými zkušenostmi i dvě absolventky doktorského studijního programu z Univerzity v Ghentu.

Exkurze i individuální konzultace

Přítomní studenti měli možnost také navštívit výzkumný ústav, ve kterém studenti pracují na experimentech v rámci disertačních prací z průmyslového odvětví. V rámci výjezdu bylo umožněno se podívat na různé úpravy ocelových plechů jako například vrtání nebo svařování pomocí elektrod a jemného písku. Také pro technické obory se otvírají možnosti spolupráce v rámci doktorského studia, a to jak na univerzitě v Ghentu, tak na jiných univerzitách – např. na univerzitě Aveiro v Portugalsku.

Poslední součástí byly individuální návštěvy univerzitních a výzkumných pracovišť podle zaměření účastníků. Byl navázán kontakt s akademickými pracovníky na Department of Speech, Language and Hearing Sciences, Department of Public Health v kampusu v Ghentu a také na Department of Civil Engineering – Unit Bridges.

Benefit pro účastníky

Součástí programu E.I.D.S. Spring School byla taktéž průběžná praktická cvičení a diskuze nad tématy postojů ke studiu a k vědě, postupy ve výuce, organizace pracovních povinností apod.

Jak uvádí sami zúčastnění studenti: „Největší kouzlo těchto multikulturních a multioborových setkání tkví v tom, že dostáváte obrovskou šanci potkat kolegy vám podobné. Spřízněné duše, které stejně jako vy hledají vše inspirativní, chtějí se stále zlepšovat, realizovat své záměry a mohou být pro vás tedy nejen motivací, ale i přáteli.“

Ing. Monika Vejchodová
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět