Jubilejní konference se nám povedla, říkají studenti

2. 03. 2016

Téměř padesátka studentů oboru Humanitní studia se představila na 10. ročníku studentské konference. Prezentovali zde výsledky své dosavadní práce budoucím zaměstnavatelům i odborné veřejnosti. Předcházelo tomu ale několik týdnů práce na projektech, pilování a sestavování vlastního profesního portfolia. Podařilo se a studenti jsou na budoucí kariéru velmi dobře připraveni.

Jednu z největších výzev, s níž jsme se během bakalářského studia setkali, představoval bezpochyby předmět Projekt. Předmět, pod jehož názvem jsme si na začátku třetího semestru nedokázali mnoho představit a z něhož jsme měli, po seznámení se s jeho obsahem, oprávněný strach. Výsledky naší práce však předčily naše očekávání a my, studenti oboru Humanitní studia na FF UPa, si z něj odnášíme mnohem více než jen euforický pocit uspokojení a zdravé pýchy.

Máme čtrnáct týdnů. Je to hodně nebo málo?

Na začátku semestru nás garantka předmětu PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D., z naší domovské  katedry věd o výchově, seznámila s náplní a smyslem kurzu. V našich očích musely být viditelné známky velikých obav nejen z náročnosti předmětu, objemu úkolů, ale i intenzivního pracovního nasazení, které nás po následujících 14 týdnů mělo čekat. Musíme však jedním dechem doplnit, že obrovská optimistická podpora, kterou paní doktorka poskytovala a způsob, jakým nás po celou dobu motivovala, z nás týden po týdnu počáteční nejistoty snímal.

Od září až do února jsme nejen v rozvrhovém čase, ale pravidelně i v době svého studijního volna pracovali na svých individuálních, párových, týmových i celoskupinových úkolech. Mezi ně náležely úkoly teoretické (např. nastudovat konkrétní témata důležitá pro následnou praktickou činnost), akademické (např. psaní odborného textu dle řádných citačních norem), praktické (např. tvorba životopisu dle evropského formátu, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce), kreativní (především šlo o přípravu vlastního profesního portfolia/booku) či organizační.

Výzva na konci: X. ročník studentská konference

Všechny zmíněné aktivity sledovaly hlavní cíl, tedy ve spolupráci všech studentů, ale i dalších osob a subjektů, připravit veřejnou studentskou konferenci, na které představíme výsledky své dosavadní vysokoškolské práce. Výjimečnost celé akce letos zvyšoval i fakt, že se jednalo o výroční, desátý ročník. Tím na nás padala jistá míra zodpovědnosti za její průběh. Za prestižní jsme považovali také možnost umístit poprvé tuto konferenci do zcela nově otevřeného výukového pavilonu v univerzitním kampusu v Polabinách. Za tuto příležitost děkujeme především fakultám filozofické i ekonomicko-správní, jež nám svoje moderní multifunkční učebny propůjčily.

Na středu 17. února 2016 jsme pozvali své spolužáky, kolegy, učitele, významné vysokoškolské představitele, potencionální zaměstnavatele a média na naši samostatnou projektovou akci, tedy X. ročník veřejné konference studentů oboru Humanitní studia. V několika nezávislých sekcích jsme prezentovali nejen své nejvýznamnější studijní úspěchy, tvůrčí činnost, ale též osobní profesní cíle a aktivity, které nejsou povinnou součástí studia, ale přispívají k rozšíření našich všestranných dovedností, znalostí a zkušeností pro zahájení profesního života. Jednalo se například o zkušenosti z veřejně prospěšných prací, z práce s médii, ze zahraničních stáží či studia, z účasti na specializovaných seminářích a kurzech, a o další osobní tvůrčí aktivity, které znásobují znalosti z vysokoškolského studia.

Představit se ve vymezeném čase nebylo snadné

Každý z nás měl krátký, předem jasně definovaný časový úsek, ve kterém se musel za pomoci power pointové prezentace, a s přihlédnutím k vlastnímu profesnímu booku, stihnout co nejvýstižněji představit. To nebylo snadné ani pro ty nejodvážnější z nás. Mnozí jsme dosud neměli příležitost veřejně vystupovat před publikem, ba co více, hovořit při tom na mikrofon.

Uvědomuje si i rozměr odborného a technického zázemí, který nám byl ochotně poskytován i naší Alma Mater, zejména jednotlivými referáty rektorátu. Jednalo se třeba o pohotové konzultace týkající se dodržení jednotného vizuálního stylu univerzity při tvorbě plakátů a pozvánek, pomoc při jejich tisku, asistenci při zajištění audiovizuální techniky, pružnost při sestavování tiskových zpráv, PR servis, servis konferenčního centra atd. Ceníme si též uznání, které nám odtud následně bylo poskytnuto zpět, formou drobných i větších dárků (trička pro hlavní studentské koordinátory konference, oblíbené „Upáče“ aj.) a propagačních univerzitních předmětů pro všechny účastníky.

Děkujeme za příležitost!

Na konci konference jsme prožívali intenzivní pocit hrdosti a radosti z dobře vykonané práce. Odnášíme si ovšem nejen perfektně připravená profesní portfolia, ale zejména mnoho odborných i nepopsatelných osobních zkušeností, jakož i posílené sebevědomí a dávku pokory. Za tuto úžasnou myšlenku a šanci realizovat takovéto akce chceme tímto výslovně poděkovat.

studenti oboru Humanitní studia FF
rok zahájení studia 2013/14


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět