Univerzitou zní Thema. Studenti zvou k diskusím v novém spolku

26. 10. 2016

Univerzita Pardubice na své půdě přivítala novou studentskou iniciativu. Je jí Studentský filosofický spolek Thema, který se zformoval ještě před začátkem tohoto akademického roku. Stojí za ním studenti pátého ročníku filosofie, kteří chtějí zapracovat na interdisciplinárních debatách. A tak se Thema začíná pomalu dostávat do povědomí a hledá nové členy.

S ideou založit Studentský filosofický spolek přišla jeho předsedkyně a současně studentka oboru Filozofie Pavlína Tomášová. Její záměr podpořili i další členové současného předsednictva Jan Burda a Lukáš Kalenský. A nový spolek uvítali i vyučující katedry filosofie: vedoucí katedry dr. Tomáš Hejduk, dr. Filip Grygar a dr. Kamila Pacovská. Díky jejich podpoře lze najít informace o filosofickém spolku i na oficiálních stránkách katedry filosofie. Zájemci mohou sledovat činnost spolku též na facebooku, kde jsou k nalezení stanovy a průběžně jsou zde zveřejňovány aktuality a chystané události.  

Co je vůbec Thema?

Thema si klade za cíl především setkávání studentů všech stupňů studia a diskuzi nad rozmanitými tématy. Spolek se také zaměřuje na obohacení akademických diskuzí v rámci filosofie, politiky a dalších oblastí lidských zájmů. Studentská iniciativa organizuje nejen filosofické debaty, nýbrž vede studentské semináře na témata překračující standardní výuku. Dalším cílem je zvýšení zájmu o dění v akademické obci, tj. nejen na katedře filosofie, ale také mimo ni.

Středem zájmu je informační výměna

Nedostatek komunikace mezi humanitními, přírodovědnými a technickými vědami je tak značný, že ho považujeme za zdroj většiny problémů nejen v politice, školství, výzkumné činnosti, ale i v osobních životech nás všech. Budeme velice rádi, podaří-li se nám vybudovat společnou základnu pro rozšíření interdisciplinárních debat, čímž bychom rádi přispěli k rozšíření obzorů nejen našich členů. Jedině takto lze věci kolem nás vnímat v jejich obecnější rovině, která je dnes zastižena slepým partikularismem.

Spolupráce studentů i pedagogů

Chceme být přínosní svým členům díky intenzivnější komunikaci a informační výměně, zprostředkujeme jim podněty v podobě diskuzí a přednášek a také jim poskytneme platformu pro tříbení jejich vlastního filosofického myšlení a projevu. Kromě toho členové získají praktické zkušenosti ohledně činnosti spolku jako takového.

Neposledním cílem spolku je rozvíjení spolupráce nejen mezi studenty, nýbrž i mezi studenty a pedagogy, přičemž i spolupráce s dalšími podobnými spolky bude v rámci diskuse přínosná. Již v této chvíli se podařilo navázat partnerství s Filosofickým spolkem Praxis působícím na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebo se slovenským Filozofickým klubem NOUS Univerzity Prešov.

Řady členů se stále rozšiřují

Členem spolku se může stát každý student Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, členství je bezplatné. Počet členů a příznivců spolku narůstá a předsednictvo očekává, že vzniklá iniciativa přiláká další členy ze všech úrovní studia filosofie a příbuzných oborů.

Nejen členové spolku, ale i příznivci z akademické obce se budou moci zúčastnit některé z nejbližších plánových akcí, o kterých bude spolek informovat prostřednictvím facebooku a letáků.

Členstvo spolku tímto článkem děkuje katedře filosofie za vřelé přijetí a těší se na budoucí setkávání nad nejen filosofickými tématy. 

Bc. Lukáš Kalenský, Bc Pavlína Tomášová a Bc. Jan Burda
studenti Katedry filosofie FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět