Studentka Fakulty filozofické zvítězila v celostátní soutěži „Student a věda“

16. 05. 2016

Každý rok se na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci sjíždějí studenti na Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Tentokrát je spojilo téma „Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace“. Již pošesté bylo na programu také celostátní kolo soutěže „Student a věda: Lingvistika“ určené pro pregraduální studenty. A nejlepší ze všech byla naše studentka anglistiky Veronika Drbohlavová.

Fórum, kde mají tradičně příležitost setkávat se studenti doktorského studia se svými mladšími kolegy zajímajícími se o výzkum v oblasti lingvistických disciplín, se letos konalo posedmnácté. Fakulty z celé České republiky vyslaly ve dnech 9. až 11. května své reprezentanty na základě výsledků fakultních kol této soutěže či doporučení fakult podle studijních výsledků studenta. Součástí přihlášky do soutěže byla odborná studie v rozsahu 15 normostran a poté v rámci konference jednotliví účastníci prezentovali daný výzkum v sekci STUDENT A VĚDA.

Vítězka z Pardubic se zajímá o lingvistiku dlouhodobě

Na 3. místě se umístil Ondřej Mrázek z Masarykovy univerzity s příspěvkem Betlemářství a jeho odraz v jazyce, na 2. místě Ondřej Vicher z Univerzity Palackého, který prezentoval výzkum na téma Slangové výrazy z oblasti sexu v čínštině, a konečně 1. místo patřilo Veronice Drbohlavové, studentce 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Anglická filologie na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice, která soutěž vyhrála s příspěvkem The Verb that Dare not Speak its Name. Již v předcházejícím bakalářském studiu oboru Anglický jazyk pro odbornou praxi na téže fakultě se nadšeně zajímala o studium lingvistických disciplín. Pod vedením PhDr. Petry Huschové, Ph.D., zpracovala bakalářskou práci zabývající se funkcemi modálních sloves v angličtině a na výbornou ji také obhájila. I v současném studiu je centrem jejího zájmu výzkum v oblasti lingvistiky současného anglického jazyka.

Porota hodnotila písemnou i ústní část

Do soutěže byly přihlášeny příspěvky studentů z filozofických fakult českých veřejných vysokých škol zaměřené na nejrůznější jazyky – čeština, angličtina, chorvatština, čínština – a pokrývající téměř celou šíři lingvistického bádání, jako je fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax a analýza diskurzu i pragmatika.

Porota složená z renomovaných odborníků filozofických fakult předních českých univerzit a ústavu Akademie věd České republiky hodnotila jak písemnou, tak i ústní část. Hlavní kritéria hodnocení konferenčního vystoupení zahrnovala především srozumitelnost prezentovaného výzkumu, celistvost prezentace a schopnost stručně a jasně vysvětlit problematiku ve stanoveném časovém limitu. Vítězné příspěvky budou též publikovány v recenzovaném sborníku Univerzity Palackého na podzim tohoto roku.

 

PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost a studijní agendu Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět