I středoškoláci mají svou konferenci. Vědění mladým již počtvrté na univerzitě

29. 11. 2016

Studentskou konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM hostila ve čtvrtek 10. listopadu aula Arnošta z Pardubic naší univerzity. Z celkových 150 účastníků, kteří dorazili z různých koutů České republiky, jich čtyřicítka nadšeně a hrdě prezentovala své práce. A to hned v několika oborech, které je zaujaly. Konferenci pro své mladší kolegy přitom uspořádali sami pardubičtí vysokoškoláci. A to již počtvrté.

Konference byla stejně jako každý rok určena zejména studentům středních škol z celé ČR, přičemž mohli přijet i žáci z těch základních coby pozorovatelé, kteří prezentující podpoří v publiku. Záměrem konference je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na konferenci středoškoláci prezentovali výsledky svých vlastních prací, které byly podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá měla svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky byly dále rozděleny na ústní a posterovou sekci. Z abstraktů všech příspěvků byl sestaven a vydán e-sborník.

Konference bavila všechny bez rozdílu věku

Zatímco v ústní sekci zaznělo celkem 12 příspěvků, v té posterové bylo prezentováno 17 studentských prací. „Mám velkou radost, že se z konference Vědění mladým už stala tradice a vážím si toho, že jsem byla pozvána k aktivní účasti. Přednášky a postery účastníků nebyly jen jakousi hrou na vědu či nácvikem prezentačních dovedností. Byla to mnohdy věda opravdová a osobně jsem považovala za inspirativní, nahlédnout prostřednictvím studentů do různých oborů. Nejvíc mě potěšilo zaujetí, s nímž středoškolští studenti z různých koutů republiky diskutovali mezi sebou navzájem. Myslím, že účast na této konferenci obohatila všechny bez rozdílu věku,“ zhodnotila kvalitu příspěvků doktorka Olga Heidingsfeld z Fakulty chemicko-technologické, jedna z garantek konference.

Na letošním ročníku studenti prezentovali své práce v oborech, jako jsou psychologie, fyzika, matematika, chemie, biologie, medicína nebo environmentalistika. „Pokud jde o konferenci, u mladých vědců mě potěšil především skromný a upřímný přístup k vědění. Tentokrát jsem nezaznamenal narážky na jakékoliv finanční vazby, ba právě naopak. Z mnoha děl čišela nezištnost ve sdílení poznání i výtvorů. Dělají to prostě z radosti a pro radost. Snový obraz v době, kdy se vše zdá býti za peníze. Snad se to od nich naučíme,“ vzkazuje další z garantů konference profesor Čestmír Drašar z Fakulty chemicko-technologické.

Další fotografie z konference najdete na webu Univerzity Pardubice.

Ohlasy na Vědění mladým byly kladné

Studenti na konferenci dorazili ze škol z různých koutů republiky: Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Hradec Králové, Litomyšl, Moravská Třebová, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Polička, Praha a Přelouč. Prezentující Alexandr Jankov, student Matičního gymnázia v Ostravě, nám napsal: „Konference byla super, měl jsem příležitost zaslechnout pár skvělých příspěvků i z jiných oblastí, než kterým se věnuji. Nenapadá mě, co bych zlepšil.“ Další z prezentujících, Ondřej Belfín z Gymnázia Olomouc-Hejčín, svůj zážitek popsal následovně: „Konferenci jsem si velmi užil a to především díky vysoké úrovni příspěvků, bohaté diskuzi a skvělé organizaci.“ S referencí se ozvala i pozorovatelka Kateřina Šikulová, studentka Gymnázia Česká Třebová: „Konference pro mě byla velmi poučná, líbila se mi zvolená prezentovaná témata a doufám, že se zúčastníme i dalšího ročníku.

Na konferenci byly, díky štědrému daru redakcí, k dispozici různá čísla následujících periodik: Akademický bulletin, Československý časopis pro fyziku, Dingir, Chemické listy, Vesmír, Zpravodaj Univerzity Pardubice, Živa, a sborníky Kavárny Universitas. Účast na konferenci byla hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se konala v rámci Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Byla také součástí Evropského týdne odborných dovedností, který letos poprvé vyhlásila Evropská komise.

Za organizací stojí vysokoškoláci

Konferenci s letošním mottem „Ne každý, kdo bloudí, je ztracený.“ (J. R. R. Tolkien) jsme zorganizovali v týmu tvořeném převážně vysokoškolskými studenty. I proto nás jsou pro nás slova profesorky Petry Šulcové z Fakulty chemicko-technologické, garantky konference, velmi důležité: „Těší mě, že se podařilo zorganizovat další skvělý ročník, který byl dnem vědění a umožnil studentům prezentovat své výsledky, konfrontovat je před publikem a diskutovat o nich. Cením si studentů, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas dalšímu bádání, a svou pozornost  soustředit  na zvolené téma, které je zajímá. Jsem ráda, že jsem měla možnost také trochu přispět a zúčastnit se. Mé velké poděkování patří také organizačnímu týmu za perfektní přípravu a hladký průběh náročného dne vědění a přeji hodně úspěchů při organizování dalších akcí.

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu i životě!

A jak to na konferenci vypadalo? Podívejte se

Ing. Patrik Čermák
student Fakulty chemicko-technologické a Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět