Program ERASMUS+ nabízí řadu možností, jak vycestovat

3. 03. 2016

Přesvědčila se o tom i studentka doktorského studijního oboru Regionální a veřejná ekonomie Fakulty ekonomicko-správní Kateřina Paulišová. V italském Rimini se pod záštitou programu Youth Exchange v rámci ERASMUS+ zúčastnila mezinárodního tréninkového kurzu neformálního vzdělávání.

Vzdělávací kurz zaměřený na vedení podniků zorganizovala italská nezisková organizace YouNet sídlící v Boloni. Sešlo se na něm 35 účastníků z 11 zemí – z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Lotyšska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rumunska, Španělska a Turecka. Mladí lidé ve věku 18–30 let studovali, zajímali se nebo se jinak angažovali v oblasti, na kterou byl projekt zaměřen. 

BEL – Became an Entrepreneurial Leader

Kromě nabitého programu oceňuje česká studentka zvolené metody a praktické úkoly vedoucí k vytříbení a ujasnění si rolí jedinců ve skupině. „Častým úkolem bylo najít takové řešení problému, aby k úspěšnému vyřešení úkolu dospěli všichni jedinci společně. Ukázalo se, že dojít k ideálnímu výsledku není vždy jednoduché. Nejen proto, že bylo nutné, aby metodu řešení úkolu pochopil každý člen skupiny, ale překážkou se stávalo i to, že členové skupiny byli jedinci s ambicemi stát se leaderem v podniku, tedy osobami snažící se prosadit svůj názor a určit svou vlastní cestu k vyřešení situace. Ať se zprvu zdál jako problém komunikace a efektivní řešení z důvodu větší koncentrace lidí mající dané vůdčí ambice, nakonec došlo k přirozenému vyjasnění si rolí ve skupině a ti méně dominantní následovali ty „se silnějším hlasem“. Rozdělené úkoly pak vedly k úspěšnému řešení,“ popisuje účastnice kurzu a studentka Univerzity Pardubice Kateřina Paulišová.

Velmi přínosnými se pro ni staly také praktické úkoly vycházející z teoretických znalostí z oblasti teorie her, managementu, projektového managementu a mnoho dalších. Neposlední zajímavostí na projektu bylo představení projektů ERASMUS+, kde byly řešeny podmínky vstupu na projekt, financování a proces projektu a jeho zaštítění.

ve spolupráci s Kateřinou Paulišovou
Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět