Studenti rozvíjeli tvůrčí práci ve vědě a výzkumu. Na workshopu ve Velké Británii

22. 06. 2017

Studenti doktorského studia Univerzity Pardubice se i letos zúčastnili workshopu E. I. D. S., který se zaměřuje na rozvoj kompetencí nezbytných pro tvůrčí práci v oblasti vědy a výzkumu. Dvojice studentek z Fakulty ekonomicko-správní a dvojice studentů z Dopravní fakulty Jana Pernera ji vyrazila reprezentovat tentokrát na Univerzitu v Bangoru do Velké Británie, která měla letošní ročník workshopu v režii.

Letos se nás na workshopu, jehož smysl spočívá v navázání nových mezinárodních kontaktů a přátel, které mohou pomoci ke vzniku spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, sešlo celkem 18 účastníků ze všech partnerských zemí. Společně jsme zapracovali na samotném přístupu k vědě a mezi účastníky jsme se dozvěděli o nových možnostech, názorech a přístupech, které pomáhají osvěžit a inspirovat vědeckého ducha.

Čtyři dny intenzivní spolupráce

Kombinace studentů z různých zemí s různým vědeckým zaměřením spolehlivě zaručuje zajímavé řešení situací a nové pohledy při řešení různých problémů a úkolů. Workshop probíhal poměrně intenzivní formou celé čtyři dny. Studenti byli záměrně rozsazeni, aby komunikace probíhala plně v anglickém jazyce a účastníci mezi sebou nemohli využívat své mateřské jazyky. Pravděpodobně největší přínos v praktickém využití studentům předal hlavní přednášející workshopu Jamie. Jeho hodiny spočívaly v nenápadném zapojování se do témat a přemýšlením nad nimi „jinak“. Pracovalo se především v malých skupinkách po 2 až 5 studentech. Výstupy prací byly prodiskutovány a společně napsány na flipcharty. V průběhu workshopu tak vznikla řada plakátů plných poznámek, které zaplnily celou výukovou místnost. Byli jsme tak obklopeni svými výtvory a myšlenkami, ke kterým jsme se mohli kdykoliv vracet, čerpat nápady a zároveň si podstatné věci připomínat znovu a znovu.

Prezentovaly se vlastní postery

První den workshopu probíhaly také prezentace posterů, které zachycovaly individuální výzkumy účastníků workshopu. Studenti si mezi sebou udělovali zpětnou vazbu a komentáře k posterům a zároveň probíhal nácvik prezentování svého výzkumu v krátkém časovém úseku. Součástí tohoto dne bylo také hodnocení posterů, nejlepší z nich byly na závěr týdne oceněny. V rámci workshopu jsme měli několik tréninkových prezentací rovněž s ostatními zahraničními profesory i odborníky z praxe. Vždy bylo dané téma výukové hodiny, jako např.: impact, sustainability, research integrity … a probírala se praktická stránka problematiky. Hodiny byly doplněné prací ve skupinách a diskuzemi.

Součástí workshopu byla exkurze do podniku Siemens, kde jsme se seznámili s celým procesem výroby doplňkového materiálu, který je potřebný pro testování krevních vzorků. Setkali jsme se také s vyučujícími z různých fakult Univerzity v Bangoru, kteří nám představili své projekty a také nás provedli po areálu univerzity. Velmi zajímavý byl projekt tzv. „Pontio“, v rámci kterého došlo mimo jiné k vybudování zázemí pro studenty, kteří mají zájem podílet se na aplikovaném výzkumu. Týmy studentů z různých vědeckých disciplín pracují společně na řešení projektů konkrétní firmy a mají zde k dispozici veškeré vybavení a zázemí, neomezený přístup mají studenti z celé univerzity.

Díky za tuhle zkušenost!

Každý večer se konaly společné večeře, při kterých nás navštívili další vyučující z Univerzity v Bangoru nebo také samotný děkan fakulty. Při závěrečném večeru byly slavnostně předány certifikáty o absolvování workshopu a také předány ocenění za kvalitně vypracované postery.

Za zúčastněné studenty z Univerzity Pardubice pokládám za nutné říci, že workshop byl velice prakticky zaměřený, a tedy maximálně účinný pro naše využití při dalším studiu a práci ve vědě a výzkumu. Je to skvělá příležitost pro zlepšení sebe sama, překonání jakési komfortní zóny a naučení se nového přístupu nejen ke studijním a pracovním záležitostem, ale také k životním názorům. Děkujeme za možnost být součástí takové myšlenky a projektu. Všem studentům vřele doporučujeme účast v dalším roce – tedy ve Švédsku, stojí to za to! :-) 

Workshop E. I. D. S. (European Industrial Doctoral School) se koná již řadu let téměř pravidelně každý rok. Místo konání workshopu se vždy mění, a to dle pořádající země Gent University, Belgie; Umeå University, Švédsko; Bangor University, Velká Británie; University of Aveiro, Portugalsko, University of Pardubice, Česká republika. Účastní se ho studenti s různým vědeckým zaměřením (chemie, doprava, ekonomie, strojírenství a další), přičemž se klade důraz na spolupráci studentů s podniky nebo institucemi v průběhu jejich studia a při psaní disertačních prací.

Ing. Simona Pichová
studentka doktorského programu Hospodářská politika a správa FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět