Student Jakub Podžorný poslal svůj polský překlad do soutěže. Porotu ihned zaujal

3. 04. 2017

Fakulta filozofická má ve svých řadách nadějného polského překladatele. Potvrdil to dvanáctý ročník soutěže Den s překladem, do něhož právě její student Jakub Podžorný, zaslal úryvek polského překladu jednoho literárního textu. Porotu zaujal jeho překlad natolik, že si vysloužil její čestné uznání a zařadil se tak mezi ty nejtalentovanější ve svém oboru.

Jakub Podžorný studuje obory Historie a Slavistická studia zemí Evropské unie se zaměřením na polštinu. Právě je na studijním pobytu u našich polských sousedů a studuje na tamní Opolské univerzitě, kde se zdrží celý letní semestr. Překládání se nikdy předtím v oficiální rovině nevěnoval, avšak doufá, že jeho vítězný překlad nebude posledním. Překládání ho baví a rád by se mu v budoucnu věnoval více.

Přeložil úryvek z Paula Glynna

Čestné uznání získal v kategorii literárního textu, konkrétně za překlad úryvku z biografické knihy australského autora Paula Glynna, jejíž titul v polštině zní „Japonia na kolanach“. Přestože autora dříve neznal, ke knize ho přivedl především zájem o období druhé světové války. „V knize Paula Glynna je zachyceno neobvyklým způsobem – skrze život japonského lékaře, který přežil svržení atomové bomby na Nagasaki,“ popisuje volbu knihy student Fakulty filozofické Jakub Podžorný, jehož druhým mateřským jazykem je právě polština. „Pocházím z oblasti Těšínského Slezska, která je charakteristická svou dvojjazyčností a přítomností obou kultur – české i polské. A kromě toho jsem studentem polonistiky,“ zdůvodňuje vazbu na polštinu Jakub.

Hraje si s jazyky i jejich příbuzností

Momentálně na žádném dalším překladu nepracuje. Tedy v případě, že nepočítá dílčí překlady úryvků z českých literárních pramenů, které potřebuje citovat v polském znění na zahraničním studijním pobytu. Ten mimochodem sehrál roli při rozhodování, kde svůj vysněný obor bude Jakub nakonec studovat. „Absolvování Erasmu v délce jednoho semestru je v případě mého oboru povinné. Tato možnost je také jedním z důvodů, které mne pro studium tohoto oboru na Univerzitě Pardubice nadchly,“ dodal Jakub, kterému jde překládání téměř samo. Líbí se mu na něm především to, že si může pohrávat s jazykem. „Rád sleduji rozdíly a příbuznost slovanských jazyků, obzvláště těch mé osobě nejbližších, češtiny a polštiny. Protože se člověk při překládání musí do stavby jazyka ponořit hlouběji, objevuje v něm nové vztahy a souvislosti, které mu při pouhém jeho užívání nebo čtení unikají. A to mne velmi baví,“ zhodnotil student.

Soutěžil s dalšími 39 studenty

Do soutěže Den s překladem, kterou pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity, se Jakub Podžorný přihlásil sám na doporučení své vyučující Mgr. Gabriely Gańczarczyk. A byl velmi potěšen, když v ní uspěl.

Zaslat soutěžní příspěvek, z nichž porota vybírá nejzdařilejší překlad uměleckého nebo odborného textu, mohou studenti filologických oborů každoročně, a to v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, ruštině, polštině a latině. Letos se do soutěže zapojilo 39 studentů ze 7 tuzemských univerzit a autoři 6 nejlepších překladů ve 4 různých jazycích obdrželi čestné uznání. Spolu s Jakubem Podžorným z Univerzity Pardubice získala uznání za polský překlad i Agnieszka Buchtová z Masarykovy univerzity. Za překlad španělštiny získala titul autorská dvojice z Masarykovy univerzity Kateřina Chromková a Eliška Pírková. Za německý překlad si čestné uznání odnesla Alžběta Tošovská z Karlovy univerzity a za anglické překlady pak Michal Místecký z Ostravské univerzity a David Kudrna z Karlovy univerzity.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět