Studenti-záchranáři se díky kurzu zlepšovali v navigačních a řidičských dovednostech

28. 11. 2017

Studenti oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií se pilně připravují na své budoucí povolání a během studia musí projít i několika speciálními vzdělávacími kurzy. Poté, co studenti prvního ročníku absolvovali hned na začátku akademického roku kurz poskytování první pomoci, se nedávno pozornost upřela na studenty 3. ročníku. Ti se zlepšovali ve svých navigačních a řidičských schopnostech, aby se zvládli zorientovat v terénu a dorazili k pacientovi či dopravní nehodě včas.

Kurz řidičských a navigačních dovedností je totiž dalším typem speciálního kurzu, který musí budoucí záchranáři, kteří úspěšně projdou oborem Zdravotnický záchranář na Univerzitě Pardubice, absolvovat. Je určen pro studenty 3. ročníku, a tak se čtyřicítka studentů učila nejrůznějším trikům, aby zvládli dojet na místo nehody nebo ke zraněnému pacientovi co nejdříve a poskytli mu adekvátní pomoc. 

Jízdy pod vedením instruktorů

„Tento kurz prakticky prověřuje dovednosti orientace v terénu, městské zástavbě a zároveň prověřuje schopnosti poskytnout adekvátně přednemocniční péči v rozsahu odborných posádek Zdravotnické záchranné služby ve složení řidič-záchranář a záchranář, tedy v případě posádky bez lékaře,“ řekl ke kurzu Mgr. Jan Pospíchal z Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií a dodal, že studenti se nejprve v bloku přednášek zaměřili na specifika jízdy ve vozidle s právem přednosti jízdy v tzv. „velké sanitce“.„Jízdu samotnou si studenti vyzkoušeli v dodávce pod vedením instruktorů z autoškoly. Na závěrečný den kurzu jsme pro studenty připravili několik stanovišť, které musí podle instrukcí z našeho operačního střediska najít, a na místě poskytnout přednemocniční neodkladnou péči a adekvátně zajistit raněného s návrhem na správný transport do zdravotnického zařízení,“ popsal hlavní úkoly studentů na tomto kurzu Jan Pospíchal a současně upozornil, že toto závěrečné cvičení neabsolvovali studenti přímo ve vozech zdravotnické záchranné služby, protože při předpokládaném počtu deseti posádek by se po Pardubicích nedalo absolutně jezdit.

Speciálních kurzů je víc

Toto přitom není první kurz, který studenti oboru Zdravotnický záchranář musí během studia absolvovat. Ještě před začátkem semestru se na kurz poskytování první pomoci odjeli vzdělávat zase studenti prvního ročníku tohoto oboru. Od vyšetření poraněných, ošetření krvácení, zlomenin a zvládnutí akutních stavů interních onemocnění se studenti dostali až po resuscitaci dospělého a dítěte. „Praktické nácviky jsme rozšířili oproti základní laické první pomoci o vyprošťování raněného z vozu pomocí vyprošťovacích a transportních prostředků. V druhé polovině týdne jsme se věnovali modelovým situacím představujícím rozličné scénáře, které studenty vedou ke komplexnímu posouzení situace, zajištění raněného a přivolání odborné pomoci,“ popsal náplň speciálního týdenního vzdělávacího kurzu Jan Pospíchal. Doplnil, že během posledního dne čekala na studenty závěrečná modelová situace, při které měli ukázat vše, co se za první týden svého studia naučili.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět