Budoucí zdravotničtí záchranáři začali semestr kurzem první pomoci

25. 10. 2017

Studenti oboru Zdravotnický záchranář zahájili první ročník tříleté přípravy na své budoucí povolání o týden dříve než ostatní studenti Fakulty zdravotnických studií. Mohl za to speciální kurz první pomoci, na který se jeli vzdělávat v polovině září. Letos poprvé se konal v rekreačním středisku v Krasnici, kde studenti strávili jeden týden. V povinné výbavě měli třeba poznámkový blok, čelovku nebo oblečení, které se může zničit.

Úkonům zachraňujícím život, plnému soustředění, rychlému a správnému rozhodování. I tomu se učili studenti na týdenním intenzivním kurzu poskytování první pomoci. Sérii přednášek s praktickými ukázkami doplnily i nejrůznější modelové situace s realistickým znázorněním poranění.

Teorie na začátek

Týden pro studenty začal náročnými bloky přednášek o první pomoci. Zahrnují informace od prvního hodnocení stavu postiženého a celkového vyšetření poraněných až po systematický postup úkonů na místě. Detailně se věnuje postupu samotného ošetření krvácení, zlomenin, zvládnutí akutních stavů interních onemocnění a nácviku resuscitace dospělého a dítěte. Praktické nácviky jsou rozšířené oproti základní laické první pomoci o vyprošťování raněného z vozu za pomoci vyprošťovacích a transportních prostředků.

Zásahy nejen ve tmě

Druhá polovina týdne je věnována modelovým situacím představující rozličné scénáře nehod a neštěstí, které studenty vedou ke komplexnímu posouzení situace, zajištění raněného a přivolání odborné pomoci. Závěrem je čtvrteční noční etapa, při níž studenti musí zasahovat ve ztížených podmínkách. Krom zvládnutí ošetření ve tmě, bylo důležité zajistit tepelný komfort pro raněné. Poslední den čekala na studenty závěrečná modelová situace, při které měli ukázat vše, co se za první týden svého studia naučili.

Propustka k dalšímu studiu

Kurz je pro studenty prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář povinný. Jeho absolvování, úspěšné složení praktické zkoušky a splnění znalostního testu jsou předpoklady k udělení zápočtu z odborné praxe za zimní semestr. Při nesplnění předpokladů, např. z důvodu nemoci nebo úrazu, je třeba kurz absolvovat znovu ve druhém ročníku. 

Mgr. Jan Pospíchal
Katedra klinických oborů FZS


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět