Studenti soutěžili ve čtení EKG. Ověřili si tak své znalosti

2. 05. 2017

Hodnocení činnosti srdce pomocí záznamu jeho elektrické aktivity je především v intenzivní a přednemocniční péči důležitá dovednost nelékařských zdravotnických pracovníků. A tak si studenti Fakulty zdravotnických studií mohli své teoretické znalosti ověřit na skutečných případech z praxe a porovnat je s ostatními studenty i mezi obory.

Druhým rokem Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s kardiologickým oddělením Interní kliniky Pardubické nemocnice pořádala Studentskou soutěž ve čtení elektrokardiogramu. Mezi účastníky byli tři studenti oboru Zdravotnický záchranář a sedm studentek oboru Všeobecná sestra.

Pět pacientů, pět EKG

Během 60 minut studenti hodnotili pět případů. Ke každému pacientovi měli k dispozici krátký popis jeho obtíží a EKG záznam. Museli se poprat s rozpoznáním akutního infarktu myokardu, velmi závažnou blokádou převodu vzruchů způsobující bezvědomí, ale také s rozpoznáním léčebného zákroku – implantací kardiostimulátoru. Hodnoticí komise byla ve složení: přednosta Interní kliniky MUDr. Petr Vojtíšek, CSc., primář Kardiologického oddělení MUDr. Jan Matějka, a vedoucí Katedry klinických oborů Mgr. Jan Pospíchal.

Po vyhodnocení všech pěti případů a sestavení pořadí soutěžících dle získaných bodů přednesl primář Matějka celé kazuistiky včetně závěru a dalšího doporučení. Studenti tak získali zpětnou vazbu, co na jednotlivých EKG záznamech bylo k vidění.

Vyhrála studentka Tereza Sieglová

Z deseti statečných nejlépe zvládla zhodnotit pět EKG záznamů Tereza Sieglová. Na druhém místě byla Nikola Nohelová a o jeden bod na třetím místě Kateřina Šupová. Cena pro výherce byla hrazená účast na kardiologickém kongresu a propagační předměty fakulty, na druhém místě dvouhadičkový fonendoskop a propagační předměty fakulty. Třetí výherkyně byla oceněna propagačními předměty fakulty. Záštitu nad soutěží převzala Česká asociace sester.

Mgr. Jan Pospíchal
vedoucí Katedry klinických oboru FZS


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět