Studenti katedry sociální antropologie hrají divadlo. Již několik let

31. 05. 2017

Tradiční setkání studentů (i bývalých), učitelů a všech zájemců o antropologii Sociocon, jež se konalo v květnu v pardubickém Divadle 29, uzavřelo již podruhé divadelní představení. Tentokrát nadšení ochotníci pod vedením Ester Kolářové sehráli její vlastní parodii na filmové mýdlové opery s krásně provokujícím názvem Telenovela, která vám utrhne srdce. Studentské divadlo na antropologii má ale už delší tradici.

Zpětně by se dalo říci, že nápad zahrát divadlo vznikl poněkud bizarním způsobem. Při jedné přednášce věnované předkolumbovským literaturám mne napadlo, že docela zajímavým zpestřením by mohlo být to, že místo toho, že budu číst ukázky z jediného dochovaného dramatického díla předkolumbovského období Apu Ollantay (Bojovník Ollantay), tak vytáhnu některé studenty před tabuli, aby zahráli několik úryvků ze zmíněného dramatu. Bylo z toho pochopitelně všeobecné gaudium (veselí – pozn. redakce), s čímž jsem tak trochu počítal.

Divadelní tradice vznikla v roce 2010

Ovšem večer se mi to všechno rozleželo v hlavě a během další přednášky jsem na studenty vyrukoval s návrhem: „Co myslíte, co kdybychom toho Ollantaye opravdu zahráli?“ Odpověď mne příjemně překvapila: „Pane docente, my už jsme na to také mysleli!“

A bylo to! Začali jsme nacvičovat, vymýšlet kostýmy, s jejichž realizací nám byly velmi nápomocny paní Lenka Skokanová a paní Milena Tröstrová, a premiéru jsme odehráli 14. 12. 2010 na pardubickém zámku – díky spolupráci s tehdejší paní ředitelkou dr. Rychlíkovou. Předtím jsme ještě, na stejném místě, dne 28. 11. prezentovali pásmo mexické předkolumbovské poezie s názvem Neuvadnou mé květy, neumlknou mé písně.

Exotika i domácí slovesnost

Příběh o Ollantayovi měl svou reprízu 17. 3. 2011 v chrudimském Domě Agora. Protože naším záměrem bylo seznamovat diváky s dramatickými útvary souvisejícími (byť velmi volně) se studiem antropologie jak zahraniční, tak i domácí, pro rok 2011 jsme se tudíž obrátili k české slovesnosti barokního období a nastudovali jsme několik kratších útvarů pod souborným názvem O grobiáních o urozenost se nesnadících (15. 12. 2011). Z Prahy jsme si pozvali k pohostinskému vystoupení divadelní kroužek spolku PAKET (Pro aktivní etnologii) z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK), jehož členové se představili o necelý týden před námi (7. 12.) vánoční Tříkrálovou hrou z Rosic. Obě představení se odehrála společně opět na zámku a velmi potěšitelným pro nás byl fakt, že je navštívila i řada obyvatel Pardubic, mnozí dokonce i s dětmi.

O rok později jsme se vrátili k exotice a zdramatizovali jsme překlad libreta opery Moctezuma Josefa Myslivečka od Amedea Cigna-Santiho, který jsem provedl podle jedné z edic a připravil jej k dramatickému uvedení na jeviště (18. 12. 2012, opět pardubický zámek). Repríza se konala v klubu K4 FF UK v Praze (16. 4. 2013).

Konečně 18. 1. 2013 jsme vystoupili s pásmem kubánských lidových humorek Ukradený meloun.

Do režisérského křesla usedla studentka Ester Kolářová

A pak došlo na čas k pauze způsobené mou dočasnou nepřítomností na katedře, kdy jsem se v rámci tvůrčího volna věnoval psaní knih. Nedlouho poté se iniciativy chopila studentka Ester Kolářová a v loňském roce nastudovala se svými kolegy pásmo romských pohádek, jež bylo poprvé představeno v rámci Socioconu a reprízu mělo v Praze o něco později.

Již zmíněná Telenovela, co vám utrhne srdce, vlastní dílko Ester Kolářové, rozesmála všechny diváky v sále Divadla 29 a byla příjemným osvěžením po celém odpoledni naplněném odbornými přednáškami a filmy. Všichni jsme měli možnost zhlédnout velmi inteligentní parodii na dodnes u mnohých tak oblíbený žánr, zahranou svěžím a nápaditým způsobem s plným nasazením všech účinkujících.

A tak si lze jen přát, aby studentské divadlo Katedry sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pokračovalo i nadále ve stejných šlépějích. Tradici už má docela úctyhodnou.

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Katedra sociální antropologie FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět