Studentská vědecká Kavárna Universitas v Pardubicích slaví páté narozeniny

20. 01. 2017

První populárně-naučný diskusní večer zorganizovali studenti Univerzity Pardubice v lednu roku 2012. Tento nápad si veřejnost, studenti i učitelé natolik oblíbili, že cyklus Kavárna Universitas funguje dodnes. Během pěti let studenti uspořádali na padesát přednášek, na kterých osobnosti, zabývající se nejrůznějšími oblastmi lidského vědění a poznání, prezentovali svou práci zájemcům z široké veřejnosti.

První setkání letošního roku bylo věnováno dnešní globalizované kultuře a nutnosti jejího obratu zpět k přírodě a Zemi. O tomto tématu hovořil profesor Josef Šmajs z katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Pan profesor je filozof, spisovatel a přední odborník v oboru ekologické filosofie, kterou rozvíjí jako součást své evoluční ontologie. Za svou práci získal Cenu ministra životního prostředí České republiky. Jeho poslední knihy nesou název Ústava Země (2015) a Fenomén technika (2016).

Války mezi civilizacemi zastaví jen konec naší války se Zemí

Zatímco tradiční ontologie preferuje stálost, tak evoluční ontologie se pokouší nově interpretovat bytí, které považuje za aktivitu, přesněji řečeno zbytkovou aktivitu Velkého třesku. Naši kulturu vytváří lidská nebiologická aktivita, jde tedy v podstatě o člověkem restrukturovanou přírodu. Zatímco přirozená evoluce je nastavená tak, že z neživých struktur vytváří struktury živé, tak naše kultura je s ní v přímém rozporu. Měla by být biofilní, ale v současné podobě se Zemí bojuje. Pokud podle pana profesora nezastavíme naši válku se Zemí, pak nemůžeme zastavit ani války mezi civilizacemi.

Přizpůsobujeme si okolí a to je problém

V dějinách našeho druhu vidí Šmajs dva velké body obratu. Prvním je sestup našich animálních předků ze stromů a vznik útočné adaptivní strategie – místo toho, abychom se přizpůsobovali my, tak si přizpůsobujeme okolí. Druhý bod nastal před koncem neolitu, kdy se vytvořily podmínky pro vznik monoteistického náboženství především v Řecku. Zatímco Řekové položili základy filosofie a vědy, která byla potenciální technikou, tak ale o biologii nevěděli téměř nic a útočnou adaptivní strategii člověka nevědomky ještě posílili. Třetí bod dle pana profesora nastává právě teď a je jím potřeba biofilního duchovního obratu, abychom porozuměli závažnosti situace, ve které se nyní jako lidstvo nacházíme.

A co nabídne vědecká kavárna dál?

Obvyklá dávka vědeckých zajímavostí a povídání o moderním světě vědy čeká na návštěvníky pravidelně každý měsíc až do června. Studenti Ing. Patrik Čermák a Ing. Kateřina Šraitrová z Fakulty cehmicko-technologické opět oslovili řadu zajímavých osobností a hostů, a tak Kavárna Universitas ani v dalším období své existence nebude ochuzena o řadu zajímavých i aktuálních témat. Navštíví ji některé osobnosti z Univerzity Pardubice: profesor Aleš Růžička, docentka Alena Šolcová, docent Martin Fárek a doktor Radek Mikuláš. Řeč bude o organické a organokovové chemii, historickém mapování Středozemního moře a pozorování oblohy, Indii a buddhismu a také o paleobiologii a paleoekologii. Organizátoři se těší opět na viděnou na obvyklém místě – v Klubu 29 v historickém centru Pardubic.

Ing. Kateřina Šraitrová
moderátorka Kavárny Universitas
studentka Fakulty chemicko-technologické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět