Beseda o knižní podobě dochované korespondence sourozenců Vokolkových

2. 07. 2018

Ze tří bratří Vokolků byl vždy nejznámější nejmladší z nich. Až časem vyšlo najevo, že všichni tři bratři byli výjimeční. Tiskař a nakladatel Vlastimil, sochař a básník Vojmír a nejmladší spisovatel Vladimír.

Se synem Vladimíra Vokolka se v červnu na půdě Univerzity Pardubice u Lavičky Václava Havla konala beseda o životě těchto tří bratří, jejich sestře a knize, která odhaluje jejich dlouholetou korespondenci.

U lavičky Václava Havla se sešel editor Jan Šulc se spisovatelem a publicistou Václavem Vokolkem, který je synem nejmladšího z bratří. Přítomným divákům představili knihu korespondence všech sourozenců Vokolkových a objasnili původ dopisů, které jsou v knize obsaženy. „Pro mě byla kniha v mnoha věcech překvapením. A to v tom, že si psali dopisy, já sám jsem dvacet let dopis nenapsal,“ přiznal Václav Vokolek.

Oba hosté v rozhovoru rozebrali vznik knihy Listy tří bratří a sestry Květy, která vyšla v nakladatelství Torst v roce 2017. Václav Vokolek vzpomínal na situace, na které si během čtení knihy znovu vzpomněl. „Jsem strašně rád, že kniha vyšla, ale myslím si, že by korespondence neměla vycházet. Jedná se o soukromé dopisy sourozenců a není jisté, zda by autoři dopisů byli či nebyli spokojeni s tím, že si to teď mohou přečíst cizí lidé.“

Editorkou knihy je Hana Vaníčková, která ji doplnila svými poznámkami a komentáři. Korespondence, ze které je celá kniha sestavena, zachycuje proměny sourozenců Vokolkových – Vojmíra, Vlastimila, Vladimíra a jejich sestry Květy. Dopisy zachycují dobu od 30. do 60. let. Jde však jen o náhodně dochované dopisy. Řada jejich korespondence byla sourozenci zničena a spálena.

Akce proběhla v rámci projektu „Budování slovem?“ – cyklu autorských čtení a besed se současnými osobnostmi české literární scény. Byla podpořena z dotačního programu MŠMT pro veřejné vysoké školy pro připomínku státních výročí v roce 2018 – „Společné století“.

Kristýna Rejmanová
studentka oboru Historicko-literární studia
Katedra literární a kulturní slavistiky FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět