Denisa Vídeňská získala cenu Josefa Šusty. Její odborná práce porotu nejvíce zaujala

14. 06. 2018

Denisa Vídeňská si z celostátní soutěže Historie 2018 odvezla významnou Cenu Josefa Šusty. Je první studentkou Fakulty filozofické naší univerzity, která toto ocenění získala. „Studentka detailně zpracovává korespondenci, deníky a memoáry dětí ze šlechtické rodiny Auerspergů, která vlastnila v 19. století mimo jiné i zámek ve Slatiňanech či ve Žlebech,“ představuje odbornou práci doktor Vladan Hanulík z Ústavu historických věd.

Denisa Vídeňská na studentské konferenci vystoupila s příspěvkem Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století a se svou prezentací porotu nejvíce zaujala. Nejvýše ohodnocená a oceněná práce napomáhá definovat, jak docházelo k předávání významných symbolických prvků aristokratické kultury a popisuje způsoby, jimiž si mladé šlechtičny prostřednictvím vlastního aktivního přístupu ke hrám osvojovaly podobu tradic a hodnot odpovídajících jejich postavení ve společnosti 19. století.

Oceněná práce Denisy Vídeňské může být zajímavá pro každého, kdo má blízko k širšímu regionu Pardubicka. „Kdo dnes míjí Kočičí hrádek v areálu zámku Slatiňany již patrně ani netuší, že podobné stavby, ale i obyčejné panenky, s nimiž si hrály mladé šlechtičny, byly promyšleným způsobem zapojovány vychovateli a rodiči mladých aristokratů a aristokratek do jejich vzdělávání a sloužily ke vštěpování tradic, na nichž spočívala rodová kontinuita,“ upozorňuje na skutečnosti školitel autorky práce Vladan Hanulík.

Porota ocenila výběr tématu i prezentaci

Porota v soutěži zohledňuje odborné zpracování příspěvku a schopnost prezentace tématu na konferenci. „V soutěži o Cenu Josefa Šusty, jež je organizována výborem Sdružení historiků České republiky, je pak pro ocenění rozhodující originalita volby a metodické pojetí tématu, stejně jako využití archivních pramenů a práce s nimi. Komise při posuzování přihlíží výhradně ke kvalitě písemné verze textu,” říká k odbornému hodnocení soutěžících doktor Hanulík.

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů se každoročně účastní soutěže se svými odbornými články v délce třiceti stran na celostátní studentské vědecké konferenci „Historie“. Letošní ročník organizovala Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a se svými příspěvky vystoupilo 26 účastníků.

POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR S DENISOU VÍDEŇSKOU V ČESKÉM ROZHLASE PARDUBICE

Úspěšní studenti publikují v odborném sborníku

Jedenáct nejlépe ohodnocených vystoupení se dočká publikace v odborném sborníku. Ten nejkvalitnější příspěvek pak získává Cenu Josefa Šusty. Denise Vídeňské se podařilo získat právě onu cenu nejvyšší a předčila tak úspěch studenta Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Filipa Vávry, který v soutěži zvítězil v roce 2016.

Univerzitu Pardubice a její Fakultu filozofickou reprezentovala kromě Denisy Vídeňské i Věra Pastuchová s tématem Antonín Kryštofek, osud jednoho slezského chlapce.

„Pro řadu účastníků konference znamená úspěch v soutěži zásadní pozitivní stimul pro rozvíjení budoucí úspěšné profesní kariéry,“ uzavřel doktor Hanulík.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět