Studenti doktorských studií si finančně polepší

11. 04. 2018

Intenzivní a dlouho vedená vyjednávání reprezentace vysokých škol s ministerstvem školství o každoročním rozpočtu a jeho navýšení konečně přineslo přilepšení i studentům doktorských studií. Vysokým školám poslalo ministerstvo školství na výplatu doktorských stipendií v roce 2018 o 400 miliónů korun více. Základní částka měsíčně vypláceného stipendia doktorandům ze stipendijního fondu se tak může zvýšit z dosavadního základu 7 500 Kč na 11 250 Kč. Na toto téma jsme hovořili s prorektorem pro vědu a tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice profesorem Petrem Vorlem.

Jak se získanou částkou na doktorská stipendia naše univerzita naloží a jak ji naši doktorandi pocítí?

Takto cíleně určené účelové dotace MŠMT umožní zvýšit základní stipendia pro interní doktorandy, tedy pro naše nejkvalitnější absolventy navazujícího magisterského studia. To je stejně důležité, jako zvyšování mzdového ohodnocení těch nejkvalitnějších vědeckých pracovníků.  Vzhledem k tomu, že jde o účelově vázané peníze, nemohou být použity ani nijak jinak, než k výplatě stipendií doktorandům. To je pro naše doktorandy jistě dobrá zpráva a takový jistý základ.

Je v kompetenci nyní každé naší fakulty, jak dále svým doktorandům přilepší a jak ocení jejich aktivitu, tvůrčí práci a její kvalitu. Zásluhová složka stipendií je velice významná. Obvykle se ale projeví, až když má doktorand v rámci vědecké přípravy konkrétní výsledky. Záleží tedy také na tom, jak je ten který doktorand zapojen například do vědeckých projektů pracoviště fakulty, do přípravy studentů nižší stupňů atd.

Z čeho se tedy „výplata“ doktorandovi skládá?

Každá fakulta podrobuje studenty doktorských studijních programů každý rok hodnocení, podle kritérií, která si přijala, a podle toho, tedy na základě dosažených výsledků, jim přiděluje na daný akademický rok stipendia.

Základní stipendia jsou vyplácena ze stipendijního fondu, další finanční částky mohou doktorandi získat, pokud se podílejí na tvůrčí činnosti, vědecké práci a projektech, případně na výuce. Tyto finanční částky pak jsou vypláceny formou dalších stipendií nebo z vlastních zdrojů fakulty, případně z jiných účelových finančních zdrojů a příspěvků fakulty. Konkrétní částka, kterou nakonec doktorandi dostanou, se tedy liší fakulta od fakulty a případ od případu.

Například Fakulta chemicko-technologická přijala opatření ke výšení doktorských stipendií interním doktorandům již na podzim, takže ti již dostávají vyšší stipendium od ledna letošního roku. Fakulta ekonomicko-správní svým doktorandům zvýšená stipendia za předcházející tři měsíce doplácí.

Jakou roli mohou hrát pracovních úvazky pro doktorandy?

Pokud doktorand splňuje kvalifikační předpoklady vysokoškolského asistenta, může zajišťovat jednodušší seminární výuku a plní úkoly vědy a výzkumu jak v rámci vlastního doktorského studia, tak na vědeckých projektech. Možnost částečného pracovního úvazku, který fakulta se studentem sjednává za přesně daných podmínek, tak samozřejmě umožňuje zvýšit jeho příjem a tudíž může pomoci takové perspektivní studenty motivovat a stabilizovat pro jejich další působení na univerzitě. 

Pozice doktoranda je v současném systému relativně nestabilní. Důsledkem toho je i u některých oborů vysoké procento nedokončených doktorských studií. Což je samozřejmě i pro studenta i pro univerzitu zbytečně vynaložená investice, kterou bychom rádi co nejvíce eliminovali.

Inspirací by pro nás mohly být analogické pozice interních doktorandů na většině západoevropských univerzit, kde jde spíše o pozici zaměstnaneckou, než studentskou. „Úvazkový“ charakter interního doktorského studia, lépe finančně podporovaného, ale s vyššími nároky na vědeckou přípravu a její výsledky, by logicky přinesl snížení počtu studentů doktorských studijních programů, ale zvýšil jejich šanci na úspěšné dokončení studia. Důležité není množství studentů, ale skutečný počet kvalitních absolventů doktorského studia, což je základní předpoklad udržení mezigenerační vědecké oborové kontinuity.

Na 6 fakultách Univerzity Pardubice momentálně studuje na 430 studentů doktorských studijních programů, což je něco málo přes 6 % z celkového počtu studentů univerzity v tomto akademickém roce. V prezenčním studiu studuje téměř 190 doktorandů.

 

Přečtěte si také v magazínu vysokých škol Universitas:

Doktorandi dostanou přidáno. Školy mají na stipendia o 400 milionů více

Anketa: Doktorandi jako zaměstnanci?

 

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět