Netradiční outdoorová výuka je na Fakultě ekonomicko-správní fenoménem

3. 08. 2018

Studenti Fakulty ekonomicko-správní se v letním semestru účastnili outdoorové výuky v rámci předmětu „Trénink osobnostních kompetencí“. Během pobytu v přírodě, krásné oblasti Moravského krasu, poznávali sami sebe, své schopnosti a dovednosti pomocí nejrůznějších aktivit. Ohlasy studentů na výuku byly navíc velmi pozitivní.

V rámci kurzu, který byl pořádán již čtvrtým rokem, plnili studenti nejrůznější úkoly za účelem výuky týmové spolupráce a tvořivého myšlení. Během konkrétních cvičení si studenti uvědomují své týmové role, poznávají sami sebe a své vlastnosti v různých často i komplikovaných situacích, jsou nuceni překonávat se. Za klíčové považujeme interakce studentů s okolím. 

Musí používat selský rozum

Místní obyvatelstvo pomáhá řešit studentům různorodé úkoly, kde studenti zkoušejí vedle interakce například svoje role v pracovním týmu, komunikační dovednosti, asertivitu, sebeprosazení, ujasňují si svoji osobnost v situacích, kdy se musejí orientovat bez pomoci informačních technologií a používat „selský rozum“, a třeba i klasickou mapu. Plní zdánlivě nelogické zadání. Celou řadu informací pro úspěšné řešení získají, pokud se zeptají místních lidí, které na své cestě potkají. Pracují ve dvojicích, i větších skupinách současně.

Orientace podle papírové mapy

Jedním z takových úkolů je například na základě velmi stručných indicií najít konkrétní obec v Moravském krasu, přepravit se tam a doufat, že je to správně v určitém časovém intervalu. To celé bez použití mobilního telefonu. Ukazuje se, že tak banální záležitost, jako znalost papírového jízdního řádu, není všem lidem v moderní době vlastní.

Studenti poznají blíže reálné situace

V rámci interakcí s místními občany se podařilo navázat užitečné kontakty, které v budoucnu napomohou zatraktivnit celý program i s ohledem na efektivnější využití výukových metod. Díky těmto novým známostem se napříště studenti podívají do míst, která nejsou běžně přístupná, poznají nové lokality a osobnosti, které na ně budou mít v rámci svého průvodcovství další pozitivní vliv, tzn., poznají blíže reálné životní situace.

Naučí se jiné komunikaci

Zároveň bude možno stávající úkoly, které studenti plní, zažívat v nových lokacích, dozvídají se informace o obcích, kterými procházejí a jejich osobnostech. Moravský kras je velmi známou a populární výletní lokalitou. Málokdo ho však zná jinak než z cesty od parkoviště ke konkrétní jeskyni. Studenti tak musí na několik dní přemýšlet trochu jinak, než jak jsou zvyklí z přednášek a seminářů.

Nakonec ani na jednom z kurzů nechybělo krátké zastavení na oblíbeném poutním místě – Macoše. Vybraní frekventanti strávili celý den s jeskyňáři ze skupiny Základní organizace České speleologické společnosti 6-21 Myotis. Těmto patří velké poděkování a zejména průvodci našich studentů Alešovi Havlovi.

Reakce účastníků na kurz

Bc. Lucie Řeháková, studentka oboru Ekonomika a management podniku

Zúčastnili jsme se pomocných prací v závrtu Člupek, kde se z pětadvaceti metrů pod zemí vytahovali kýble se znečištěním, které příroda nanesla do jeskyně. Odměnou byla návštěva Býčí skály, kde studenti vyvrátili své strachy. Studenti dokázali, že mají způsobilost ke každé práci a dobrovolně vyšli ze své zóny komfortu.

Matěj Valenta, student oboru Ekonomika a provoz podniku

Oproti minulému roku byl letošní kurz rozšířen a exkurzi do jinak veřejnosti těžko přístupných míst přímo s jeskyňáři. A my jsme byli pilotní skupina. Jakožto nezkušení jedinci jsme samozřejmě neměli potřebnou výstroj a proto nám průvodce Aleš nabídl, ať si vezmeme něco z jejich erárních věcí. Po pár vyzkoušení vesměs děravých holínek a krátkých či dlouhých mundúrů jsme se vydali na cestu k propadu. Jeskyňáři nemají moc dobrý odhad na vzdálenosti, a tak jsme dorazili k železnému poklopu uprostřed pole po přibližně dvou kilometrech místo slibovaného jednoho. Podle přirozené selekce (vlastnictví baterky) jsme se rozdělili do podzemního a nadzemního týmu a vydali se po žebříku do hlubin země. Kdo má rád zimu, tmu, úzké prostory a bahno kam se podívá, by si zde přišel na své. Sestup měl podle Aleše přibližně 25 metrů (ale víme, jak to mají jeskyňáři se vzdálenostmi), přičemž přibližně deset metrů před cílem se muselo 'přestoupit' ve vzduchu na nový žebřík.

Aleš kopal bahno ze zapadané chodby a my utvořili živý řetěz, abychom dostali kýble do klece, kterou poté nadzemní tým pomocí kladky vytáhl nahoru a vysypal. Nahoře jim to trochu drhlo, a tak jsme my dole měli dost času na focení, točení videí, pokec mezi sebou i s Alešem. Po přibližně třech hodinách práce Aleš zavelel a šlo se na oběd, po kterém následovala zasloužená odměna – exkurze do zapovězených chodeb v Býčích skalách s Alešem a jeho paní. Při této akci jsme se plazili v prostorách, kde jsem měl problém se protlačit i já, a to mám třicet kilo i s postelí a peněženkou, překonávali jsme propasti pomocí žebříků a provazů, chodili v potoce a občas se i trochu ztráceli. Naštěstí nás dobrá nálada ani na chvíli neopustila a čtyřhodinová exkurze nám utekla jak lusknutím prstu. Takový trénink není rozhodně pro každého. Klaustrofobik by vyskočil z kůže během prvních čtyř minut, ale pro nás všechny to byl zážitek na celý život. Pokud bude příští rok možnost, určitě bych rád vyrazil znovu.

Petr Žerava, bývalý student, dobrovolník a host kurzu

Doktor Mandys vytvořil v rámci své výuky na fakultě fenomén, který nám mohou ostatní fakulty jenom závidět. Po celý kurz plníme více či méně náročné úkoly. Všechny vedou k tomu, abychom poznali sami sebe a naše chování v různých situacích. Zejména těch skupinových. Co si každý frekventant odnese, do značné míry záleží na vlastní aktivitě. Každý má příležitost a je jen na něm, jak ji využije. Mohu hodnotit vývoj výuky v letech a musím říci, že se model výuky stále posouvá. Změna „tábořiště“, a tím i větší interakce s místními obyvateli „Krasu“ posunula výuku zase o notný kus dopředu. Mohu to zodpovědně hodnotit, neboť již několik let pracuji a věci, které jsem s na této outdoorové výuce naučil, využívám ve svém zaměstnání prakticky denně. Člověk si v atraktivním prostředí má možnost uvědomit si mnoho ze své osobnosti.

Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Ústav správních a sociálních věd FES UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět