Bez hranic. Zpráva o letošním Socioconu

15. 06. 2018

Tradiční studentská konference Sociocon se letos uskutečnila 2. května v Divadle 29. Akci pořádá Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Letos byla zastřešena sloganem „Bez hranic“ a nesla se vskutku v tomto duchu.

Padaly hranice jazykové – Sociocon byl totiž poprvé moderován v českém i anglickém jazyce. Kromě studentů a vyučujících vystoupili také zahraniční hosté. Slogan se prolínal tématy jednotlivých přednášek a živých debat uspořádaných do čtyř bloků, jež podaly ucelenou představu o práci studentů, pedagogů i hostujícího umělce a vědkyně.

Pestrá témata k diskuzi 

Nejprve posluchači diskutovali o mezioborové spolupráci katedry s magistrátem města Pardubice při zlepšování kritické situace v Husově ulici, kde je nutné provést revitalizaci zanedbaných domů, dále o youtuberech, o nezávazných homosexuálních vztazích, o stáži na Tchaj-wanu a antipsychiatrickém hnutí. O své zkušenosti se symbolickými i materiálními hranicemi hovořil student, který se jako dobrovolník vydal pomáhat uprchlíkům na srbsko-chorvatskou hranici.  Španělská antropoložka Elena Soler vylíčila, jak se v Barceloně vytvářejí příbuzenské vazby prostřednictvím sdílení mateřského mléka.

Tomáš Boukal představil svou sibiřskou detektivku, která vznikla jako amalgám jeho talentu spisovatele, vědce, hudebníka a výtvarníka. Přítomné pobavilo studentské divadlo – hrálo se na antropologické téma vratké hranice mezi „naším“ a „domorodým“ světem. Na závěr vystoupil Ukjese van Kampen, kanadský umělec z kmene Tučonů a klanu Vlka, s působivou performancí o ztrátě kultury. Jeho představení završilo celý den – opět sloganem „Bez hranic“.

Bc. Martina Šafářová
studentka oboru Sociální antropologie FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět