Stáže v zahraniční zemi posilují mezikulturní komunikaci

8. 06. 2018

Také v letošním roce vyjeli studenti Univerzity Pardubice na krátkodobé stáže, aby se v rámci programu Language and Culture Scheme seznámili se studiem na zahraniční univerzitě. Díky těmto výjezdům poznávají nejen jazyk, ale i kulturu cizích zemí.

Mezikulturní komunikace jako cesta k otevření dialogu nezbytného k soužití v moderní společnosti a ke zlepšení vnímavosti vůči rozdílným komunikačním vzorcům, objevování diverzity a zamýšlení nad tím, co nás spojuje, to jsou základní myšlenky úspěšného programu Language and Culture Scheme, který pro studenty Univerzity Pardubice i pro studenty zahraničních partnerských institucí pořádá Jazykové centrum.

V rámci programu se konají krátkodobé studijní výjezdy, jejichž cílem je poskytnout studentům autentický vhled do organizace studia na zahraniční instituci, ale i seznámení s místní kulturou. Program je tvořen na základě několikaleté kooperace a osobních kontaktů. Studenti mají šanci poznat, že se mohou od sebe navzájem hodně naučit, že se mohou nejen inspirovat, ale být inspirací i pro ostatní.

Spolupráce s UCLan v Prestonu i Alicante

Historicky první partnerská instituce, kde se studijní pobyt pořádá – a to jak v kampusu v Prestonu, tak i na půdě univerzity Alicante – je prestižní britská univerzita Central Lancashire (UCLan). Mgr. Irena Podlásková z Jazykového centra Univerzity Pardubice letošní krátkodobé stáže hodnotí slovy: „Vybraní studenti skvěle reprezentovali naši univerzitu. Fungovali jako tým, byli zdravě sebevědomí, bavilo je poznávat nové věci a učit se. Pro nás učitele dokonalý materiál!

Partnerství se švédskou univerzitou

Její kolegyně z Jazykového centra Mgr. Markéta Denksteinová dlouhodobě spolupracuje s univerzitou Uppsala a jen díky úzkým vzájemným kontaktům se podařilo vytvořit společnou platformu, v rámci které studenti dostali možnost kooperovat se svými švédskými protějšky. „Spolupráce s univerzitou Uppsala přináší své ovoce již několik let. I letos se podařilo na úspěšnou kooperaci studentů Fakulty ekonomicko-správní, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty chemicko-technologické v rámci videokonferenční výuky v zimním semestru navázat. V na začátku března se v rámci předmětu Language and Culture Scheme deset našich studentů vypravilo na týdenní výměnný pobyt na švédský ostrov Gotland a v polovině května jsme přivítali pět švédských protějšků na naší univerzitě. Studenti nejen vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je být studentem v jiné zemi, ale odnesli si z pobytů i velmi užitečné informace o sobě a cizí zemi,“ říká k mezinárodnímu propojení Markéta Denksteinová.

Univerzita Pardubice jako hostitel

Velký úspěch Jazykového centra představuje závěrečné setkání studentů z obou zahraničních univerzit na Univerzitě Pardubice. Oficiální část programu organizují akademičtí pracovníci nejen z naší univerzity, ale i z britské univerzity v Prestonu a švédské univerzity v Uppsale. Studenti se letos interaktivní formou seznámili s kampusem a jeho historií, prezentovali svou kulturu a navštívili workshop Language and Culture Scheme pořádaný Jazykovým centrem v Dačického domě v Kutné Hoře. Roli buddies převzali pardubičtí studenti, kteří měli šanci oplatit pohostinnost, se kterou se setkali ve Visby a v Prestonu.

Seznámení se s bavorským dialektem

Nejen anglický, ale i německý jazyk a kultura jsou součástí programu Language and Culture Scheme. „Návštěva německých studentů z OTH (Ostbayrische Technische Hochschule) Amberg - Weiden na půdě Univerzity Pardubice v březnu a následně krátkodobý pobyt vybraných českých studentů v bavorském Weidenu přispěly k vzájemnému obohacování slovní zásoby v obou jazycích nejen o spisovné výrazy, ale hlavně o ty hovorové a vyskytující se v bavorském dialektu, který je pro porozumění obzvlášť náročný. Studenti mohli porovnat studentský život, poznat kulturu a dění v obou sousedních zemích, chuťově otestovat svíčkovou, perník či typicky bavorskou snídani.  A především po jejich návratu přispět ke zvýšenému zájmu o výuku němčiny na Univerzitě Pardubice, stejně tak podpořit zájem o český jazyk v sousedním Bavorsku,“ potvrzuje úspěšnost programu Mgr. Ilona Bourová z Jazykového centra.

Co studentům a univerzitě program Language and Culture Scheme přináší? Za všechny to krásně vystihují slova Elišky Petrové, studentky Fakulty filozofické, která ponecháváme v původním znění: „Travelling and willingness to explore the differences might open people’s eyes but also hearts, it might teach them to be more tolerant. What is more, it can contribute to passion for life-long learning and openness, which is perfect. I feel the trip inspired us a lot. I am really grateful that we were given the opportunity to experience this special dimension of travelling, which shifts the original idea of Czech-people-on-vacation totally somewhere else. Thank you!“

Mgr. Zuzana Bezdíčková
Jazykové centrum UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět