Tranzitní železniční koridory ČR

Uložit do kalendáře 17-09-2019 15:00 17-09-2019 16:30 Czech republic/Europe Tranzitní železniční koridory ČR Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Tranzitní železniční koridory ČR. Přednáška se uskuteční 17. září 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod Výtopnou...
17. 09. 2019
Seminář

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Tranzitní železniční koridory ČR. Přednáška se uskuteční 17. září 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc) a prosloví ji pan Ing. Petr Lapáček. Účast na semináři je bezplatná

Tranzitní železniční koridory ČR
Vstup zdarma
DFJP
prof. doc. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
737 506 384
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.