Unikátní projekt Univerzity Pardubice a ŘSD pomůže ve výuce

15. 04. 2019

Unikátní projekt Univerzity Pardubice s Ředitelstvím silnic a dálnic dává jedinečnou příležitost studentům Dopravní fakulty Jana Pernera. Díky ní mají vysokoškoláci šanci pracovat na svých projektech s aktuálními daty z informačních systémů ŘSD. Mohou tak už při studiu řešit konkrétní problémy v reálném prostředí.

„Velmi si této spolupráce vážíme. Jsme rádi, že můžeme našim studentům zkvalitnit výuku tímto způsobem,“ řekl doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

„Tuto spolupráci považujeme za velkou investici do budoucna, protože studenti se díky ní mohou mnohem dříve setkat s reálným světem dopravy. O to dříve budou v budoucnu připraveni plně se zapojit do svých profesí,“ představil svůj pohled na projekt generální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa, FEng. 

Společný projekt mezi státní společností a univerzitou odstartoval před dvěma týdny a v prvotní fázi se do něj zapojí 13 studentů. Tématy jednotlivých projektů, které vysokoškoláci i pomocí reálných dat ŘSD řeší, jsou například dopravní kolapsy, zvýšení plynulosti provozu nebo vývoj nových technologií a materiálů. 

„Práce s reálnými daty dává studentům životní zkušenost o rozsahu jednotlivých dopravních proudů a dalších situací, ke kterým denně dochází na dálnicích a silnicích v České republice. To je velmi prospěšné pro naši výuku,“ uvedl doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D., vedoucí Oddělení technologie dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera UPa.

Po vyhodnocení první fáze počítá univerzita s jeho dalším rozšířením. „Jsme připraveni podobným způsobem pomáhat i dalším univerzitám a jiným školám. Vzhledem k tomu, že jsme státní společnost, považuji takovouto pomoc za naši povinnost,“ dodal Ing. Jan Kroupa FEng. 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět