Univerzita navrhne moderní výuku pro střední školy

5. 02. 2020

Vyučovat interaktivněji, kvalitněji a moderněji. Mladí vědci ze dvou fakult Univerzity Pardubice navrhnou interaktivní podobu vzdělávání pro středoškoláky v oblasti dopravy a spojů. Součástí budou nejen nové didaktické materiály, ale také software s videi, animacemi nebo kvízy. Na projektu spolupracují s 9 středními školami se zaměřením na informační technologie, telekomunikace, peněžnictví, poštovnictví a logistiku po celé České republice.

„Jakékoli snahy vedoucí k modernizaci odborného vzdělávání vnímáme jako velmi přínosné, a to jak pro učitele, tak zejména pro samotné studenty. Současná ‚generace Z‘ totiž využívá informační a komunikační technologie po celou dobu svého života,“ říká ředitelka Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a logistiky Ing. Olga Hölzlová.

Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem, Liberec, ale také Kladno, Dalovice, Opava. Tam všude se mohou žáci i pedagogové středních odborných škol těšit na nový přístup ve výuce, který právě vytváří experti na Univerzitě Pardubice. Ten navazuje na vlastní výzkum a disertační práci řešitele projektu Dalibora Gottwalda z Dopravní fakulty Jana Pernera, jehož tým tvoří mladí odborníci do 35 let – akademik Jan Chocholáč z dopravní fakulty, akademičky Simona Pichová a Radka Knězáčková z Fakulty ekonomicko-správní. „Možnost pracovat na vlastním projektu hned zkraje akademické kariéry beru jako obrovskou výzvu a příležitost vlastní seberealizace. Z přístupu všech středních škol jde vidět, že vyučující mají velký zájem o modernizaci výuky odborných předmětů stejně jako o následný výukový software,“ uvádí Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D.

Na projektu škola spolupracuje se specialisty České pošty. „Od projektu si slibujeme zintenzivnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a jedním z největších českých zaměstnavatelů v sektoru dopravy a spojů. Studenti získají po absolvování středoškolského studia zcela nové odborné kompetence,“ říká děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D

„Zaměření projektu na oblast inovace procesu vzdělávání je bezpochyby velmi aktuální téma, zejména s přihlédnutím k nástupu nové generace studentů do vzdělávacího procesu. Zapojení dvou mladých akademických pracovnic naší fakulty do řešitelského týmu je možné vnímat jako obrovskou příležitost pro jejich další rozvoj v oblasti vědecko-výzkumné činnosti,“ uvádí JUDr. Jana Janderová, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Martina Macková
 

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět