Univerzita Pardubice jako jediná v zemi otevírá obor ve spolupráci s ČOI

30. 01. 2019

Zcela nový a v České republice jedinečný obor pro práci v České obchodní inspekci (ČOI) otevírá letos Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Bakalářský studijní program Hospodářská politika a veřejná správa zaměřený profesně na obchodní inspekci vznikl ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Zájemci si mohou vybrat mezi studiem denním a kombinovaným, jejichž součástí budou i praxe.

„Tento profesní bakalářský studijní program otevíráme na naší fakultě jako jediní v republice. Věřím, že zaujme maturanty, kteří rádi získávají znalosti nejen v učebnách, ale rovnou také v praxi,“ uvedla děkanka Fakulty ekonomicko-správní doc. Romana Provazníková. „Letos přijmeme 40 studentů na denní a 20 zájemců na kombinované studium,“ dodala. Během tří let se zájemci seznámí s problematikou ochrany spotřebitele, poznají fungování České obchodní inspekce a budou umět např. identifikovat padělky a nebezpečné výrobky i kontrolovat internetové obchody. Získají znalosti o postupu kontrol a rozhodování o udělení sankce za porušení zákonů. Budou kompetentní poradit i vyřešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimosoudní cestou a naučí se také znát i aplikovat zákony potřebné pro dozor nad trhem. Zkušenost s fungování ČOI a dalších dozorových orgánů či úřadů jim umožní porozumět správnímu dozoru v širších souvislostech.

„Na tvorbě nového studijního oboru se na straně České obchodní inspekce podíleli odborníci s dlouholetou zkušeností a se znalostí potřeb nutných pro kvalitní přípravu lidí zabývajících se nejen kontrolní činností, ale využitelných i v rámci širších správních agend. Věřím, že se podařilo společně vytvořit odborný program obohacený aktuálními poznatky z praxe,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Počítáme také s tím, že během studia umožníme studentům odborné stáže přímo u České obchodní inspekce,“ dodal. S tímto bakalářským vzděláním se absolventi uplatní jako inspektoři nebo metodici České obchodní inspekce. Pracovat mohou také v institucích, které vykonávají správní dozor nebo jiné správní činnosti včetně vydávání správních rozhodnutí. Každý absolvent bude mít kvalifikaci k vysoce specializované odborné činnosti na úrovni nižších a středních manažerských funkcí v orgánech státní správy a samosprávy i v soukromé sféře. Může ale také pokračovat ve studiu v dalších souvisejících magisterských programech.

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice letos nabízí i další nové obory. Otevírá např. studijní program Aplikovaná informatika se zaměřením na multimédia v praxi, kterým by chtěla oslovit studenty se zájmem o počítačovou grafiku, digitální fotografii a videa například v oblasti reklamy. Učebnami Fakulty ekonomicko-správní prošlo během lednového dne otevřených dveří už více než sto zájemců o studium, další uchazeče fakulta očekává 16. února. Přihlášky je možné podávat do 31. března.

Martina Macková
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět