Univerzita Pardubice je součástí Multikulturního týdne

10. 05. 2019

Univerzita Pardubice se připojuje k 10. ročníku festivalu Multikulturní týden, který dnes začal v Pardubicích. Vysokoškoláci a pedagogové představí své terénní práce a projekty například na konferenci Sociocon nebo během přehlídky filmů Antropofest, který založili absolventi Univerzity Pardubice.

„Jakékoliv setkávání se s lidmi obecně, natož z jiného kulturního a společenského prostředí, považuji za velmi obohacující. Osobní setkání dokáže bořit bariéry, způsobené nepoznaným a obavou z neznámého. Ze své vlastní zkušenosti s životem v zahraničí vím, že pro obě strany vyžaduje takové soužití a vztah velký vzájemný respekt,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek, který nad festivalem převzal záštitu.

Součástí Multikulturního týdne je konference SOCIOCON s podtitulem „Na cestě“, kterou pořádají studenti Katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Studenti, absolventi i akademici představí své výzkumné projekty, filmy i závěrečné práce. Vydají se po stopách zanikajících indiánských kmenů či života s drogovou závislostí. Akce se uskuteční v úterý 14. května od 13 do 20 hodin v Divadle 29 v ulici Sv. Anežky České. 

„Letošní ročník bude velmi bohatý a pestrý. Nejen proto, že studenti opět vyrazili do vzdáleného terénu na praxi, konkrétně na Altaj v sibiřské části Ruska, ale také letos připravili bohatý kulturní program ve spolupráci s dr. Boukalem a dalšími kolegy z katedry. Můžeme se proto kromě tradičního studentského divadla těšit také na hudební vystoupení. Jelikož se jedná o jubilejní desátý ročník, je do programu zahrnuto také několik našich úspěšných absolventů, kteří se antropologií i profesně zabývají. Jako každý rok je i letos téma velmi průřezové a široké, takže osloví určitě širší akademickou, studentskou i laickou veřejnost. Nově jsme letos partnery Multikulturního týdne, takže se těšíme právě na návštěvníky z řad široké veřejnosti,“ říká Adam Horálek, vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické.

Ve městě budou „slyšet“ tzv. Ozvěny Antropofestu, festivalu, který založili absolventi Univerzity Pardubice. Snímky českých a zahraničních antropologů, které vznikly v rámci terénních výzkumů, se budou promítat v pondělí 13. května v Divadle 29 od 15 do 22 hodin.

úterý 14. května bude na Fakultě zdravotnických studií přednášet Aleš Bárta o cestě českých zdravotníků na pomoc jihozápadní Keni a součástí programu bude také promítání filmu Olgy Špátové Daleko za sluncem, který dokumentuje, v jakých podmínkách čeští zdravotníci v Africe pracují. Projekt Itibo se zaměřuje na poskytování rozsáhlé zdravotní péče, edukaci zdravotnického personálu a vybavení nemocnic. Ročně ošetří čeští lékaři a zdravotníci v Keni na 9 tisíc pacientů. 

S interaktivním programem „Cesta kolem světa“ se děti z mateřských a základních škol vydají na různé kontinenty a dozvědí se mnoho zajímavého o tradicích a zvycích v jiných kulturách, seznámí se se zahraniční kuchyní a sporty, které jsou pro jednotlivé země typické. Čtyřhodinový program připravili studenti Fakulty filozofické a začne ve středu 15. května v 10 hodin před Dopravní fakultou Jana Pernera.

Kompletní program Multikulturního týdne na: www.facebook.com/multikulturnityden
Program studentské konference SOCIOCON na webu: www.sociocon.cz
Ozvěny Atropofestu na webu: www.antropofest.cz


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět