Univerzita Pardubice ocenila školy za podporu talentů

24. 03. 2019

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. letos poprvé uděluje středním školám z Pardubického kraje ocenění za podporu mladých talentů. Medaili získalo při příležitosti Dne učitelů celkem 5 středních škol, jejichž studenti prokázali nadstandardní kvalitu v různých vědních oborech.

„Touhu po poznání je u dětí potřeba rozvíjet v průběhu celého vzdělávacího cyklu. Na střední škole je však tato potřeba o to důležitější, že právě tehdy se nadaní studenti rozhodují o dalším zaměření svého studia. Úspěchy studentů jsou vždy také výsledkem práce jejich učitelů. Bez vytvoření vhodných podmínek na své škole však může sebelepší učitel rozvíjet talent svých studentů jen stěží. Proto jsme se rozhodli oceňovat ty střední školy z našeho kraje, jejichž studenti dosáhli, většinou už ve spolupráci s některým pracovištěm naší univerzity, nezpochybnitelných úspěchů, které jim otvírají cestu k vysokoškolskému studiu. Každý z ředitelů sám jistě ví, který konkrétní učitel se o tyto úspěchy zasloužil,“ říká prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., který dnes zástupcům dvou pardubických středních škol ocenění rektora předal. Další tři školy si cenu převezmou při nejbližší příležitosti.

Medaili od rektora Univerzity Pardubice získaly za úspěchy v rozvoji technického vzdělávání Gymnázium Lanškroun, Gymnázium Vysoké Mýto a Střední průmyslová škola chemická Pardubice; za úspěchy v rozvoji humanitního vzdělávání Gymnázium Ústí nad Orlicí; za mimořádný individuální úspěch v soutěži „Česká hlavička“ Gymnázium Pardubice Mozartova.

Univerzita Pardubice dlouhodobě spolupracuje s talentovanými žáky i středoškoláky. Je spoluorganizátorem soutěží jako např. Hledáme nejlepšího mladého chemika, Festival vědy a techniky a zapojuje se také do soutěže Středoškolské odborné činnosti. Studenti UPa každoročně pořádají pro nadané středoškoláky konferenci Vědění mladým a univerzita šíří zájem o vědu a technické obory desítkami popularizačních akcí, které pořádá pro veřejnost. Více: https://www.upce.cz/spoluprace/skoly.html. Konkrétním příkladem dobré spolupráce je výzkum talentované studentky gymnázia Mozartova Sylvy Neradové, která bádá v laboratořích Univerzity Pardubice a za svůj výzkum kvasinek loni získala cenu Česká hlavička. Více: https://www.upce.cz/cenu-ceska-hlavicka-ziskala-studentka-ktera-bada-na-univerzite-pardubice-1.

Dnešní setkání pedagogů z pardubického regionu, na kterém ocenění Univerzity Pardubice střední školy převzaly, uspořádala ke Dni učitelů v aule místopředsedkyně Senátu PČR ve spolupráci s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice.

Mgr. Martina Macková
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

FOTO: Adrián Zeiner


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět