Univerzita Pardubice otevírá nové obory pro piloty i sportovní manažery

17. 03. 2020

Univerzita Pardubice nabízí letošním maturantům zcela nové zajímavé obory. Dopravní fakulta Jana Pernera jako jediná ve střední Evropě otvírá čerstvě akreditovaný profesní obor Technika, technologie a řízení letecké dopravy. Fakulta ekonomicko-správní bude poprvé přijímat nové studenty do specializace Ekonomika regionálního sportu.

Studenti nového dopravního oboru získají znalosti v teoretických disciplínách letadlové techniky jako je aerodynamika, mechanika letu, teorie motorů, letecké materiály, technologie výroby letadel, provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, letecká avionika nebo přístrojové systémy letadel a údržba letadlové techniky.

„Nový profesní program zaměřený na letectví otvíráme jako jediní minimálně v rámci ČR. Pro letošní rok počítáme, vzhledem k výuce ve specializovaných laboratořích, s nástupem 24 nově přijatých studentů, kteří si mohou následně vybrat zaměření ‚profesionální pilot‘ nebo ‚technik letadel‘,“ uvedl doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zaměření jsou podle něj navázána na osvědčení získaná fakultou již v roce 2017 od Úřadu pro civilní letectví a umožňují studentům na bázi dobrovolnosti získání profesních licencí nezbytných pro daný výkon povolání platných v celé EU. „To z našeho programu dělá velmi atraktivní nabídku pro současné maturanty z celé republiky,“ dodal děkan Švadlenka.

Součástí studia je povinná odborná praxe, účast odborníků z firem ve výuce a možnost získat stáž a spolupracovat na bakalářské práci přímo s konkrétními společnostmi. Více o programu najdete zde.

Specializace Ekonomika regionálního sportu, na kterou se je možné letos nově přihlásit na Fakultě ekonomicko-správní, nabízí možnost získat znalosti z managementu sportovních organizací, jejich hospodaření, financování sportu, správy sportovních areálů a organizace sportovních soutěží a dalších aktivit. „Tato specializace je velmi prakticky zaměřená a věříme, že i proto bude pro studenty zajímavou volbou. Absolventům nabízí do budoucna velké možnosti,“ uvedl doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Specializace je součástí bakalářského studijního programu Hospodářská politika a veřejná správa, do kterého fakulta letos chce přijmout až 170 studentů. V rámci programu loni fakulta otevřela například už obor ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Více informací o nové specializaci zde.

Fakultě ekonomicko-správní končí termín pro podání přihlášek do bakalářského studia už 31. března. Dopravní fakulta Jana Pernera uzavírá přihlášky 30. června. Univerzita Pardubice má celkem 7 fakult, na kterých studuje téměř 7 500 studentů.

TEXT: Martina Macková 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět