Univerzita Pardubice uspěla v evropském žebříčku kvality, kde hodnotí studenti

6. 08. 2019

Univerzita Pardubice uspěla v evropském žebříčku kvality THE Europe Teaching Ranking, kde výuku na vysokých školách hodnotí sami studenti. Pardubická univerzita se v tomto mezinárodním srovnání ukazuje vůbec poprvé a umístila se na 151. až 200. pozici.

„Objevit se v tomto evropském žebříčku kvality znamená nejen, že naši studenti univerzitu hodnotí dobře. Rozhodli se také věnovat čas, aby názor na svoji školu prezentovali. I proto, že jejich počet vůbec nebyl zanedbatelný, jsme se v tomto hodnocení umístili. Děkujeme jim za to,“ uvedla prorektorka pro rozvoj Univerzity Pardubice Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

V obecném hodnocení Univerzita Pardubice uspěla nejvíce v oblasti Engagement – závazek, angažovanost. Ta posuzuje zapojení studentů a přístup ke studentům nejenom při výuce, ale i v rámci jiných aktivit. Ukazuje na to, jak pedagogové se studenty diskutují, jestli škola vyslechne jejich názory, zda se aktivně zapojují do výuky, pracovních skupin, projektů nebo mají už v době studia přístup k firmám. Velmi dobře byla Univerzita Pardubice hodnocená studenty také v oblasti Zdrojů (Resources). Z českých vysokých škol se v žebříčku umístilo ještě dalších 5 univerzit.

Žebříček THE Europe Teaching Ranking se týká pouze evropských vysokých škol a zaměřuje na kvalitu z pohledu studentů. Ti mohou svou spokojenost vyjádřit pomocí dotazníků. Otázky se týkají výuky a jejího prostředí, zapojení vyučujících do komunikace se studenty nebo podmínek k rozvoji studenta. Do hodnocení se mohou zapojit vysokoškoláci všech úrovní studia, domácí i zahraniční.

Kromě tohoto žebříčku se letos Univerzita Pardubice objevila také v prestižním žebříčku THE Golden Age, kde o pořadí rozhodují možnosti a prostředí výuky, objem a přínos výzkumu a citovanost vědců. Kromě Univerzity Pardubice v něm figurují pouze 2 české vysoké školy. Žebříček se zaměřuje na univerzity založené v období 1945–1967, které bylo podle tvůrců žebříčku celosvětově „zlatým věkem vysokých škol“ a charakteristický pro toto období byl rychlý rozvoj univerzit a rostoucí investice do výzkumu. V Pardubicích má vysoké školství 70letou tradici, protože v této době, přesně 27. června 1950, byla ve městě založena Vysoká škola chemická, ze které se v roce 1994 stala nynější Univerzita Pardubice.

Vysokou kvalitu Univerzity Pardubice potvrdil i Národní akreditační úřad pro vysoké školství, který ji loni zařadil do první čtveřice vysokých škol, kterým udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání.


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět