Univerzita se s novým typem vláken dostala na prestižní seznam světového veletrhu

18. 06. 2019

Speciální typ vláken vědců Univerzity Pardubice zařadili organizátoři světového veletrhu TechConnect, který právě dnes začíná v USA, mezi nejlepší nové materiály. Prestižní ocenění udělili materiálu z vláken oxidu křemičitého, který má výrazné absorpční vlastnosti.

Ocenění TechConnect Innovation Awards získávají přední inovace z celého světa. Vynález vědce Jana Macáka z univerzitního Centra materiálů a technologií (CEMNAT) Fakulty chemicko-technologické se dostal jako jediný z České republiky mezi objevy nejlepších světových škol jako je např. Massachusettský technologický institut (MIT) nebo Kalifornský technologický institut (Caltech). „Špičkoví vědci dělají svými skvělými výsledky image fakultě i celé univerzitě. V tomto případě je cenný nejen objev nového materiálu, ale i fakt, že se ho s pomocí našich výzkumníků podařilo prosadit do výroby,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda.

Výzkumný tým Jana Macáka vyvinul nový postup průmyslové výroby, který se stal základem společného patentu s českou firmou Pardam. Ta ho dnes vyrábí metodou odstředivého zvlákňování.

„Je to pro mě velká pocta. Na vývoji tohoto materiálu jsme pracovali tři roky a jeho využití vidím v mnoha odvětvích jako je elektronika, potravinářství, chemický průmysl. Například v prostředích, kde je nutné zbavovat vzduch organických zapáchajících látek nebo vlhkosti, což jsou archivy, muzea, speciální výrobní prostory pro elektroniku. Náš materiál vydrží déle a je možné ho využívat opakovaně,“ říká Dr.-Ing. Jan Macák. Právě spolupráce na výrobě vlákna s firmou Pardam získala před dvěma lety cenu Nejlepší spolupráce roku 2017, kterou vyhlašuje Sdružení pro zahraniční investice a Technologická agentura ČR.

Vlákna oxidu křemičitého mají velkou chemickou a tepelnou odolnost, obrovský měrný povrch (800 m²/ 1 gram) a mesoporézní charakter, což z nich dělá excelentní sorbenty. Dokáží pohltit o 40 procent více látek než komerční silikagely. „Tímto oceněním získá materiál, velkou pozornost firem z celého světa, které by ho mohly chtít využít pro jeho skvělé vlastnosti,“ říká Ing. Karolina Kašparová z Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice, která na veletrhu TechConnect materiál prezentuje.

Chemik Dr. -Ing. Jan Macák z Univerzity Pardubice získal už před 4 lety prestižní Cenu Neuron pro vědce do 40 let za vynikající vědecké výsledky. V roce 2014 se jeho projekt, ve kterém propojil fyzikální a materiálovou vědu, dostal mezi elitní výzkumy. Finanční podporu Evropské výzkumné rady (ERC) získal nový koncept solárních článků, který ke zvýšení výkonu kombinuje nanotrubice s látkami pohlcujícími světlo (chromofory). Jako autor a spoluautor více než 120 prací patří Jan Macák k nejcitovanějším českým chemikům.

TEXT: Martina Macková


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět