Univerzita volného času: Rozpad federativní Jugoslávie v 90. letech| Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR

Uložit do kalendáře 13-06-2019 14:00 13-06-2019 17:15 Czech republic/Europe Univerzita volného času: Rozpad federativní Jugoslávie v 90. letech| Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat... Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR: transformace regionu.
13. 06. 2019 Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR: transformace regionu.

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické, zápisné ve výši 400,- Kč. Na kurzy je nyní volných 10 míst. Platbu proveďte:

  • osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo
  • převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45180001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

Místo konání přednášek: posluchárna EB/E1, Fakulta filozofická

"Svět 20. století - část druhá (1945-2000)"

  • PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.: Rozpad federativní Jugoslávie v 90. letech a nová národní hnutí| 14:00 - 15:300
  • Mgr.Tomáš Retka: Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR: transformace regionu| 15:45 - 17:15