Univerzita volného času: Úpadek a pád sovětského impéria| Méně známé osobnosti českého umění druhé poloviny 20. století

Uložit do kalendáře 07-03-2019 14:00 07-03-2019 17:15 Czech republic/Europe Univerzita volného času: Úpadek a pád sovětského impéria| Méně známé osobnosti českého umění druhé poloviny 20. století UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat... Fakulta filozofická - posluchárna EB/E1
07. 03. 2019 Fakulta filozofická - posluchárna EB/E1

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické, zápisné ve výši 400,- Kč. Na kurzy je nyní volných 10 míst. Platbu proveďte:

  • osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo
  • převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45180001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

Místo konání přednášek: posluchárna EB/E1, Fakulta filozofická

"Svět 20. století - část druhá (1945-2000)"

  • Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.: Úpadek a pád sovětského impéria, 1953–1991| 14:00 - 15:300
  • doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.: „Na hranici umění“ aneb méně známé osobnosti českého umění druhé poloviny 20. století| 15:45 - 17:15