Den dopravy připomněl stavitele železnice i průkopníky v letectví

18. 06. 2014

Dne 20. května se v Pardubicích uskutečnil Den dopravy 2014. Účastnili se ho i zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Tato akce navázala na loňský ročník, který byl věnován nejen 130. výročí narození průkopníka aviatiky a pardubického rodáka Ing. Jana Kašpara a odhalení zrekonstruované rodinné hrobky, ale i podpoře a prezentaci dopravy jako takové.

Letošní ročník měl za cíl, kromě vzpomínky na Ing. Jana Kašpara, připomenout také další osobnosti spojené s Pardubicemi a rozvojem dopravy. Konkrétně se jednalo o stavitele železničních tratí Ing. Jana Pernera, jehož jméno nese i jedna z fakult Univerzity Pardubice, dále pak vynálezce, sběratele a stavitele prvního bezmotorového letounu barona Artura Krause a významného průkopníka českého letectví Eugena Čiháka.

Otevření Dopravního centra ČR

Dopolední část celodenního programu Dne dopravy 2014 byla věnována otevření naučné stezky „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“ na Městských hřbitovech v Pardubicích a následně pietnímu aktu u hrobky Ing. Jana Kašpara a jeho rodiny.

Odpoledne bylo slavnostně otevřeno Dopravní centrum ČR v hale pardubického Hlavního nádraží, kde byl následně zorganizován doprovodný program pro širokou veřejnost. Účastníci mohli například shlédnout přesnou repliku historického letounu Blériot, se kterým Ing. Kašpar absolvoval v roce 1911 svůj historický let z Pardubic do Prahy.

Akci pořádala společnost Jana Kašpara

Záštitu nad ní převzali prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, Ministerstvo dopravy ČR, Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a starosta Městského obvodu Pardubice V Jiří Hájek. Na akci byli přítomni zástupci mnoha významných firem a institucí z oblasti dopravy, jako například Svaz dopravy ČR, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět