Představitelé evropských podílníků Indické platformy se sešli v Gentu

12. 06. 2014

V úterý 29. 4. 2014 se na univerzitě v belgickém Gentu sešli představitelé evropských podílníků Indické platformy. Hostiteli byli rektorka prof. Anne De Paepe, prorektor prof. Koen Goethals, prof. S. N. Bálagandádhara, ředitel Indické platformy, a dalších sedm zástupců univerzity v Gentu.

Evropské podílníky reprezentovali prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice, doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D., koordinátor Indické platformy na Univerzitě Pardubice, prorektor Bert Verveld a vedoucí mezinárodního oddělení Anita Veltmaat z univerzity v Groningenu, prorektor prof. José Fernando Mendes z univerzity v portugalském Aveiro, prorektor prof. Johan Meeusen, paní Anouk Deweerdt z mezinárodního oddělení, univerzita v Antverpách, a paní Patricia Hellriegel z mezinárodního oddělení na univerzitě v Hasseltu.

Jednání se zúčastnili také zájemci o přistoupení k partnerství prof. Jan Fonger, Asia Desk (Wageningen University and Research Centre), prof. Erik Van Dijk (University of Twente) a pan Michel Sabatier, hlavní sekretář Euro-India Centre.

Zhodnocení minulého setkání

Jakob De Roover a Nele De Gersem z gentského týmu zhodnotili aktivity uplynulého roku. Nejvýznamnější bylo velké jednání zástupců všech partnerů a přidružených partnerů Indické platformy, které proběhlo v dubnu 2013 v jihoindickém Béngalúru.

Sešlo se zde více než sto badatelů a administrativních pracovníků z Evropy a Indie, kteří jednali v několika pracovních skupinách. Za Univerzitu Pardubice se zúčastnili prorektorka prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., z Fakulty chemicko-technologické, doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D., z Fakulty filozofické, Ing. Zuzana Tuťálková (ORMV), PhDr. Šárka Ježková, Ph.D. a PaedDr. Monika Černá, Ph.D. (obě z Fakulty filozofické). Dalším významným krokem v navazování konkrétních osobních spoluprací byla delegace více než dvacítky indických odborníků z oblasti aplikovaných technologií v říjnu 2013 do Evropy.

Univerzitu zajímají všechny pracovní skupiny

Velkým úspěchem iniciativy je zisk oficiální podpory vlámské vlády pro vytvoření národní Indické platformy, stejně jako rozsáhlá síť kontaktů s významnými představiteli indické politiky a průmyslu. Prof. S.N. Bálagangádhara byl několikrát žádán o konzultaci pracovníky Evropské komise a belgického velvyslanectví v Indii. V říjnu a v prosinci 2013 proběhla také jednání v Bruselu, ze kterých vzešla identifikace několika pracovních skupin: a) plánování a rozvoj měst, b) zdravotní péče, c) vzdělávání, d) management odpadů, e) výzkum mezikulturních odlišností. Pro Univerzitu Pardubice jsou potenciálně zajímavé všechny pracovní skupiny.

Doc. Fárek mluvil o přínosu Indické platformy

Doc. Fárek zahájil debatu zástupců jednotlivých univerzit shrnutím přínosu aktivit Indické platformy pro Univerzitu Pardubice: šest nových indických výzkumníků na úrovni post-doktorandů a doktorandů, plně financovaných z projektu Svaagata.eu (Erasmus Mundus). Několik dalších očekáváme po blížící se třetí výzvě.

Tři podepsané smlouvy o spolupráci (MoU) s Gokula Education Foundation v Béngalúru, Sahyadri Colleges v Mangalúru a Karnataka State Law University v Hubli. Především však nově navázané osobní vztahy mezi indickými partnery a badateli z Fakulty chemicko-technologické, Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty ekonomicko-správní, Fakulty elektrotechniky a informatiky a v neposlední řadě z Fakulty filozofické, odkud celá iniciativa vzešla.

Následovaly příspěvky dalších zástupců podílníků, diskutovalo se obsazení pracovních skupin, nápady na další dvě až tři tematické skupiny. Dále zkušenosti s mezikulturními odlišnostmi pracovníků z Indie, kteří mnohdy do Evropy přijíždí s velice odlišným pochopením pro nás běžných ustanovení a pravidel, včetně očekávání, jak by měly fungovat pracovní týmy. Pozoruhodný byl příspěvek pana Sabatiera o jeho dlouholetých zkušenostech s propojováním velkoměst a spoluprací s velkými firmami.

V odpolední části jednání představil Prof. S.N. Bálagangádhara možnosti dalšího vývoje, zejména model financování založený na propracovaném byznys plánu. Diskutovaly se jeho návrhy na další postup v rámci výše uvedených pracovních skupin. Prof. Ludwig jednal s nedávno zvolenou rektorkou gentské univerzity o další spolupráci. Individuální i skupinové jednání byla zakončena ve velice přátelském duchu.

Co je Indická platforma?

Síť partnerství zahrnující univerzity, výzkumná centra a podnikatelské subjekty z Evropy a Indie. Zaměřuje se na spolupráci v oblasti výzkumu, vzdělávání, ale také na propojování měst a regionů i na další témata mezinárodní politiky.Iniciativa vznikla v říjnu 2008 na univerzitě v Gentu, v červenci 2012 představitelé několika evropských a indických univerzit podepsali smlouvy o podílnictví a partnerství. V současné době má Indická platforma celkem sedm evropských a jedenáct indických partnerů. Univerzita Pardubice je jediným evropským partnerem, který s gentským týmem Indické platformy spolupracuje ještě z dob před vznikem celé iniciativy.

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
vedoucí Katedry religionistiky FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět